Ngành Phát triển nông thôn

          Ngành Phát triển nông thôn được thiết kế để đào tạo cán bộ Phát triển nông thôn có trình độ trung cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân; có khả năng tự học; có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Người học thực hiện được các nghiệp vụ của người cán bộ phát triển nông thôn: tổ chức, giám sát, khuyến khích, định hướng các hoạt động phát triển sản xuất nông lâm nghiệp cấp xã, quy mô hộ gia đình, trang trại nhỏ và vừa. Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết một số vấn đề về phát triển nông nghiệp nông thôn.

          Người học còn được trang bị kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, quốc phòng - an ninh, theo quy định hiện hành.

          Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Có trình độ tiếng Anh A1 theo khung năng lực tiếng Anh của Việt Nam theo Thông tư 01/2014/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có trình độ Tin học cơ bản theo Thông tư 03/2014/BTT&TT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

         Về kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thúc đẩy để tăng khả năng hoạt động với nhiều đối tượng. Kỹ năng khởi tạo doanh nghiệp, kỹ năng xin việc làm giúp cho người học tự tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm. Kỹ năng soạn thảo văn bản và các quy định về hành chính để người học tiếp cận với môi trường làm việc thực tế.

 

 

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 452
  • Trong tuần: 5 285
  • Tất cả: 864 514