8. Khoa Kinh Tế

Khoa Kinh tế

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

Đào tạo, giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Kế toán, Quản lý kinh tế; quản lý, giáo dục và rèn luyện học sinh.

2. Chức năng:

a) Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

b) Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; phối hợp với các tổ chức khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

c) Quản lý giáo viên và học sinh thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

d) Tổ chức biên soạn chương trình môn học, tài liệu giảng dạy, biên soạn đề thi kiểm tra đánh giá do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

e) Xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá nhu cầu đào tạo, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên thuộc khoa, tổ bộ môn.

f) Tham gia lao động sản xuất và thực hiện các qui định khác của nhà trường, của ngành.

 

Trưởng khoa

 

 

Nguyễn Thị Thu Nga

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chung

Email: kiemngakt@gmail.com

Điện thoại: 0915554592

P. Trưởng khoa

 

Bùi Mỹ Anh

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn các môn Tài chính, Kế hoạch phát triển KTXH

Email: myanhkt@gmail.com

Điện thoại: 0983797694

 

 

 

Giảng viên

 

Nguyễn Trọng Hùng

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn Thống kê, Quản trị kinh doanh

Email: tronghung2009.kthb@gmail.com

Điện thoại: 0986563830

 

Giảng viên

 

Đinh Thị Thanh Thủy

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn Kế toán

Email: thuyhoakthb@gmail.com

Điện thoại: 0915556468

 

Giảng viên

 

Đinh Thị Kim Thu 

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn Kinh tế vi mô

Email: dinhkimthu@gmail.com

Điện thoại: 0914158366

 

 

 

Giảng viên

 

Trần Thùy Linh

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn Marketing

Email: miu1282@gmail.com

Điện thoại: 01628586699

 

 

Giảng viên

 

Đặng Bích Ngọc

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn Kinh tế nông nghiệp

Email: bichngockt51b@gmail.com

Điện thoại: 01683555198

 

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 142
  • Trong tuần: 5 156
  • Tất cả: 726 127