7. Khoa khoa học cơ bản

Khoa Khoa học cơ bản

I. Chức năng, nhiệm vụ
1. Chức năng:

Đào tạo, giảng dạy các môn văn hóa và môn chung; Đào tạo, giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành: Pháp luật, Hành chính văn phòng, Công nghệ thông tin hệ trung cấp và chuyên ngành: Dịch vụ pháp lý, Quản trị văn phòng hệ cao đẳng; Giáo dục và rèn luyện học sinh.
2. Nhiệm vụ:

– Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

– Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

– Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

– Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

II. Thông tin nhân sự

 

Trưởng khoa

Hoàng Thị Thanh Hà

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Luật Kinh tế

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chung hoạt động của khoa; Giảng dạy các học phần Pháp luật và Hành chính văn phòng

Email:thanhhaktkt@gmail.com

Điện thoại: 0984506078

 

 

P. Trưởng khoa

 

Nguyễn Trần Phương

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chuyên môn; Giảng dạy các học phần Công nghệ thông tin

Email: nguyentranphuong1969@gmail.com

Điện thoại: 0912899564

 

 

Giảng viên

Nguyễn Thị Lan Anh

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy học phần Anh văn

Email: lananhkthb@gmail.com

Điện thoại: 0916.233.476

 

 

Giảng viên


Nguyễn Thị Minh Thu

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy học phần Anh văn

Email: nguyenthiminhthuktkt@gmail.com

SĐT CĐ: 02183 600 297

 

 

Giảng viên

 

Bùi Thị Thảo

Trình độ:Thạc sỹ

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy học phần Giáo dục thể chất

Email: lapthaothao@gmail.com

Điện thoại: 0977.499.486

 

 

 

Giảng viên

 

Nguyễn Thị Hồng

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành CNTT

Email: nguyenhong4b@gmail.com

Điện thoại: 01216100915

 

Giảng viên


Trần Thị Thư


Trình độ: Đại học
Chuyên ngành: Sư phạm Giáo dục công dân

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy học phần Chính trị, Xã hội học

Email: tranthu84hb@gmail.com

Điện thoại: 0943.413242

Giảng viên


Nguyễn Minh Toàn

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các học phần Công nghệ thông tin

Email: minhtoanktkt@gmail.com

Điện thoại: 0904.123

 

 

Giảng viên


Nguyễn Thị Mai Hương

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Pháp luật và hành chính văn phòng

Email:huongkid1412@gmail.com

Điện thoại: 0984.663.204

 

Giảng viên

 

Đinh Đức Ân

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các học phần Công nghệ thông tin

Email: ducanhb92@gmail.com

Điện thoại:

Giảng viên

 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Trình độ: Đai học

Chuyên ngành: Pháp luật

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Pháp luật và hành chính văn phòng

Email: nguyenhanh94.hlu@gmail.com

Điện thoại:

Giảng viên

 

Trần Thu Hương

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Chính trị

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các học phần Chính trị

Email: thuhuongllct@gmail.com

Điện thoại:

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 52
  • Trong tuần: 5 066
  • Tất cả: 726 037