6. Phòng kế hoạch tài chính

Phòng Kế hoạch – Tài chính

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về: Công tác kế hoạch tài chính, đầu tư công, quản lý thu, chi ngân sách, quản lý tài sản. Công tác y tế học đường.

2. Nhiệm vụ:

trên nhu cầu do các phòng chức năng đề xuất.

– Thực hiện việc chi trả tiền lương, thưởng cho cán bộ, viên chức, lao đồng hợp đồng; chi trả học bổng, trợ cấp xã hội cho học sinh theo đúng quy định hiện hành.

– Thực hiện các công việc về Bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành. Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính triển khai và vận dụng chế độ chính sách đối với CB, GV, NV.

– Tổ chức công tác hạch toán kế toán theo chế độ tài chính kế toán của Nhà nước. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ.

– Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và thực hiện kiểm kê tài sản định kỳ theo quy định của Nhà nước.

– Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ thanh toán cho các bộ phận chức năng trong nhà trường khi tham gia thanh toán.

– Tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định kinh tế, tài chính của Nhà trường.

– Xây dựng quy chế, chế độ định mức thu, chi; Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của Nhà trường.

– Quyết toán các nguồn kinh phí, lập và nộp báo cáo quyết toán. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán kịp thời, đầy đủ, trung thực, minh bạch cho các cơ quan, tổ chức theo yêu cầu quy định của Nhà nước.

– Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hóa đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước.

– Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ viên chức và HSSV.

3. Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo tổ gồm: 01 Tổ trưởng và 01 Tổ phó.

– Tổ Trưởng, Tổ Phó có trình độ từ đại học trở lên. Các tiêu chuẩn khác và các vấn đề về thủ tục, bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổ Trưởng, Tổ Phó thực hiện theo quy định của Điều lệ trường Cao đẳng và các Quy định về bổ nhiệm cán bộ quản lý hiện hành.

4. Thông tin nhân sự: 

Tổ trưởng

 

Giang Thị Hiền

Trình độ : Đại học

Chuyên ngành: Kế toán

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách các hoạt động chung của Phòng

(0218) 3894 385-0915577546

Email: gianghienkthb@gmail.com

 

 

Nhân viên

 

Nguyễn Thu Huyền

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Kinh tế

Nhiệm vụ được giao:

Email:huyendatyte@gmail.com

Điện thoại: 0218 3894 385

 

Nhân viên

 

Bạch Thị Hồng Liên

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Kinh tế

Nhiệm vụ được giao:

Email:lienbh.kt@gmail.com

Điện thoại: 0218 3894 385

 

 

Nhân viên

 

Lê Thị Phương Trinh

Trình độ: Cao đẳng

Chuyên môn: Kế toán

Nhiệm vụ được giao:

Email:

Điện thoại: 0218 3894 385

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 33
  • Trong tuần: 5 047
  • Tất cả: 726 018