2. Phòng Tổ Chức Hành Chính

Phòng Tổ chức – Hành chính

I. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính – Tổ chức:
1. Chức năng:
– Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức Cán bộ; Công tác văn thư, hành chính tổng hợp; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh, trật tự; Đề xuất các chế độ chính sách đối với người lao động; Công tác lễ tân, khánh tiết. Tổng hợp điều phối hoạt động của các đơn vị trong trường theo chương trình, kế hoạch.
2. Nhiệm vụ:
– Đề xuất cơ cấu tổ chức của nhà trường, giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng dự thảo các qui định, quy chế về tổ chức. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức.
– Thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng: Lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm.
– Đề xuất phương án xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của trường. Giám sát các đơn vị thực hiện kế hoạch đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.
– Thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, nâng lương cho cán bộ theo đúng qui định nhà nước. Làm hồ sơ cử cán bộ đi công tác, học tập trong và ngoài nước. Tổ chức quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ lý lịch của Cán bộ công nhân viên. Xác nhận lý lịch CB – NV. Cung cấp các số liệu về HC-TC khi có yêu cầu.
– Thực hiện nhiệm vụ về công tác Thi đua – Khen thưởng; phối hợp với các đoàn thể vận động CB, GV, NV thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành đề ra.
– Tập hợp và phân loại các tài liệu, thư từ, đơn khiếu tố, khiếu nại, yêu cầu, đề nghị của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường, chuyển đến địa chỉ cần thiết phối hợp với các phòng chức năng và hệ thống thanh tra đến điều tra tìm hiểu tình hình, đề xuất ý kiến cho Hiệu trưởng.
– Xét và cấp các loại giấy tờ theo trong phạm vi được qui định (Giấy chứng nhận CB-NV, Giấy nghỉ phép, Giấy giới thiệu, xác nhận lý lịch, quá trình công tác v.v..). Tiếp nhận, bảo mật và chuyển giao kịp thời, đúng địa chỉ công văn, giấy tờ gửi đến trường. Quản lý văn bản, lưu trữ công văn đi đến.
– Tổ chức quản lý, sử dụng con dấu của trường đúng qui định của pháp luật. Xét và cấp các loại giấy giới thiệu, công lệnh, chứng nhận bằng tiếng việt.
– Giúp Ban giám hiệu trong việc lễ tân, tiếp khách.
– Quản lý, điều hành phương tiện và Nhà khách phục vụ các hoạt động của nhà trường.
– Xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của trường thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách; Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của trường.
– Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nề nếp trong các hoạt động của trường. Xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác; Chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của cuộc họp do Ban giám hiệu chủ trì.
– Phối hợp các đơn vị có liên quan, tổ chức hội nghị, đại hội của trường; là đầu mối giao tiếp: Sắp xếp lịch làm việc, đón khách của trường.
– Giúp Hiệu trưởng thực hiện các hoạt động báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
– Có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra công tác bảo vệ tài sản, thiết bị, phòng cháy chữa cháy, an ninh chính trị, trật tự an toàn trong khuôn viên của trường; tổ chức và quản lý dân quân tự vệ trong trường.
II. Thông tin nhân sự:

Trưởng phòng

 

 

Lê Như Quỳnh

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Công nghiệp rừng

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách các hoạt động chung của phòng

Email: nhuquynhktkt@gmail.com;

SĐT: CĐ: 02183 858 559

Phó trưởng phòng

 

Quách Thị Phương Đoan

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Vật lý

Nhiệm vụ được giao: Tham mưu đề xuất ý kiến giúp việc cho Trưởng phòng và chịu trách nhiệm điều hành các nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công.

Email: quachdoankt@gmail.com

SĐT: CĐ: 02183891381

 

Phó trưởng phòng

 

Nguyễn Thị Thúy

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Kinh tế

Nhiệm vụ được giao: Tham mưu đề xuất ý kiến giúp việc cho Trưởng phòng và chịu trách nhiệm điều hành các nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công.

Email: nguyenthuyktkthb@gmail.com

Điện thoại: 0218.3858028

Nhân viên

 

Nguyễn Văn Chương

Trình độ: Trung cấp

Chuyên môn: Lái xe

Nhiệm vụ được giao: Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công.

Email: 

SĐT: CĐ: 02183891381

Nhân viên

 

Hà Công Hùng

Trình độ: Thạc sĩ

Chuyên môn: Lâm sinh

Nhiệm vụ được giao: Phó ban quản lý ký túc xá; Giảng dạy các học phần chuyên ngành Lâm sinh, Khuyến nông, Quản lý tài nguyên rừng

Email: hahung74@gmail.com

SĐT: CĐ: 02183891381 

Giảng viên

 Phạm Thị Kim Hoa

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy học phần Hóa học, bảo vệ môi trường, trực KTX

Email: kimhoakthb@gmail.com

Điện thoại: 0987.474.698

Giảng viên

 
 
Phan Anh Tuấn

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Thể dục thể thao

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy học phần Giáo dục thể chất, trực KTX

Email: hoatuan0506@gmail.com

Điện thoại: 0914.838.485

Giảng viên

 
 

Hồ Xuân Hòa

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Trồng trọt

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Khuyến Lâm nông, trực KTX

Email: xuanhoaktnl@gmail.com

Điện thoại: 01667560374

Nhân viên

 

 

Nguyễn Đình Nang

Trình độ: Trung cấp điện

Nhiệm vụ được giao: Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công.

Email: @gmail.com

SĐT: CĐ: 02183891381 

Nhân viên

 

 

Dương Thị Tuyết

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Kinh tế

Nhiệm vụ được giao: Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công.

Email: ktkt@gmail.com

SĐT: CĐ: 02183858695

Nhân viên

 

 

Bùi Hữu Việt

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp.

Nhiệm vụ được giao: Quản lý lớp học

Email:buivietktkthb@gmail.com

Điện thoại: 0218389303

Nhân viên

 


Phùng Văn Hưng
Trình độ: Trung cấp

Nhiệm vụ được giao: Thường trực bảo vệ

Email: 

Điện thoại: 02183893031

Nhân viên

 


Nguyễn Thị Ngát
Trình độ: Cao đẳng

Nhiệm vụ được giao: Văn thư

Email: ngatktkt@gmail.com

Điện thoại: 02183893031

Nhân viên

 


Hà Công Mạnh
Trình độ: Đại học

Nhiệm vụ được giao: Quản lý thiết bị thực hành, thí nghiệm

Email: hamanh211093@gmail.com

Điện thoại: 02183893031

Nhân viên

 


Nguyễn Hồng Quân
Trình độ: Đại học

Nhiệm vụ được giao: @gmail.com

Email: hongquan.hnue@gmail.com
Điện thoại: 02183893031

Nhân viên

 


Đinh Thị Dung
Trình độ: Đại học

Nhiệm vụ được giao: Thường trực ký túc xá

Email: @gmail.com

Điện thoại: 02183893031

Nhân viên

 


Bùi Thị Ngọc
Trình độ: Đại học

Nhiệm vụ được giao: Thường trực ký túc xá

Email: @gmail.com

Điện thoại: 02183893031

Nhân viên

 

Nguyễn Chí Công

Trình độ: Đại học

Nhiệm vụ được giao: Quản lý phòng học
Email:  @gmail.com

Điện thoại: 0218.3858028

 

 

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 60
  • Trong tuần: 5 074
  • Tất cả: 726 045