image banner
HƯỚNG DẪN HỒ SƠ CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ

HSSV thuộc diện hưởng chính sách nội trú chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với sinh viên thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo, thì hàng năm phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét hưởng chính sách nội trú cho năm tiếp theo.

          1. HSSV người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hồ sơ gồm:

          - Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (Mẫu 5);

          - Giấy khai sinh bản sao hoặc bản chính photo có công chứng;

          - Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân cấp xã cấp (Bản sao được chứng thực từ bản chính, hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu);

          - Hộ khẩu (Bản sao được chứng thực từ bản chính, hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu).

          2. HSSV người dân tộc thiểu số là người khuyết tật. Hồ sơ gồm:

          - Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (Mẫu 5);

          - Giấy khai sinh bản sao hoặc bản chính photo có công chứng;

          - Giấy xác nhận khuyết tật do ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật  sống tại cộng đồng trong trường hợp chưa có giấy xác nhận khuyết tật do ủy ban nhân dân cấp xã cấp (Bản sao được chứng thực từ bản chính, hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu);

          - Hộ khẩu (Bản sao được chứng thực từ bản chính, hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu).

          3. Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú. Hồ sơ gồm:

          - Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (Mẫu 5);

          - Giấy khai sinh bản sao hoặc bản chính photo có công chứng;

          - Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Bản sao được chứng thực từ bản chính, hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu);

          - Hộ khẩu (Bản sao được chứng thực từ bản chính, hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu).

          4. Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. Hồ sơ gồm:

          - Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (Mẫu 5);

          - Giấy khai sinh bản sao hoặc bản chính photo có công chứng;

          - Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân cấp xã cấp (Bản sao được chứng thực từ bản chính, hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu);

          - Hộ khẩu (Bản sao được chứng thực từ bản chính, hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu).
Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (Mẫu 5) - Vui lòng tải trong tệp đính kèm ở dưới.
Tệp đính kèm
: Mẫu5 - Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú.doc


Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 109
  • Trong tuần: 4 630
  • Tất cả: 1532842