image banner
5. Phòng Tài chính - Quản trị

Phòng Tài chính - Quản trị

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về: Công tác kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; công tác quản trị cơ sở vật chất; công tác tài chính, kế toán;  Công tác đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường.

2. Nhiệm vụ:

Phòng Tài chính - Quản trị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm;

- Công tác xây dựng kế hoạch tài chính, quản lý thu chi ngân sách (Nguồn cấp, nguồn sự nghiệp, các nguồn khác…).

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm, vận hành, bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu xây dựng các văn bản, quy định, quy chế, nội quy: về quản lý, mua sắm, sử dụng, bảo vệ, bảo quản, bảo trì, thanh lý tài sản, CSVC & trang thiết bị; về an toàn điện, phòng chống cháy nổ;

- Công tác điều hành đảm bảo cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết phục vụ cho các hoạt động của nhà trường và đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường.

- Công tác quản lý thư viện;

- Quản lý các hoạt động tăng thu hợp pháp từ những tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao đời sống CBGVNV và phát triển nhà trường.

- Quản lý các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn của phòng.

3. Thông tin nhân sự: 

Phó trưởng phòng

Nguyễn Thị Thúy

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Kinh tế

Nhiệm vụ được giao:Tham mưuđề xuất ý kiến giúp việc cho Trưởng phòng và chịu trách nhiệm điều hành các nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công.

Email: nguyenthuyktkthb@gmail.com

Điện thoại: 0218.3858028

Viên chức

 

 

Bùi Thị Huyền Nga

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Kế toán

Nhiệm vụ được giao: Kế toán trưởng

Email: kt.kt@gmail.com

Điện thoại:0218 3894 385

Viên chức

 

 

Nguyễn Thị Hương Giang

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Kế toán

Nhiệm vụ được giao: Kế toán viên

Email: kt.kt@gmail.com

Điện thoại:0218 3894 385

Viên chức

 

Dương Thị Tuyết

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Kinh tế

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách công tác hành chính phòng

Email: kt.kt@gmail.com

Điện thoại:0218 3894 385

Viên chức

 

Bùi Hữu Việt

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp.

Nhiệm vụ được giao: Quản lý lớp học

Email: buivietktkthb@gmail.com

Điện thoại: 0218389303

Viên chức

 

Hà Công Mạnh

Trình độ: Đại học

Nhiệm vụ được giao: Quản lý thiết bị thực hành, thí nghiệm

Email:hamanh211093@gmail.com

Điện thoại: 02183893031

Viên chức

Đinh Minh Thu

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Quản lý thư viện

Nhiệm vụ được giao: Quản lý thư viện

Email: ktkthb@gmail.com

Điện thoại: 0218.3858028

Nhân viên

Dương Thị Huyền Trang

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành:

Nhiệm vụ được giao: Thực hiện các công việc trưởng phòng giao

Email: ktkthb@gmail.com

Điện thoại: 0218.3858028

Nhân viên

Vũ Thị Trang

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành:

Nhiệm vụ được giao: Thực hiện các công việc trưởng phòng giao

Email:ktkthb@gmail.com

Điện thoại: 0218.3858028

Nhân viên

 

Đinh Thị Dung

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành:

Nhiệm vụ được giao: Thực hiện các công việc trưởng phòng giao

Email: ktkthb@gmail.com

Điện thoại: 0218.3858028


Tin khác
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 883
  • Trong tuần: 5 268
  • Tất cả: 1488187