image banner
3. Phòng Quản lý đào tạo

Tập thể cán bộ Phòng Quản lý đào tạo

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về: Công tác quản lý đào tạo chính qui và liên kết đào tạo; Phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh chính quy và liên kết đào tạo; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng; công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ:

Phòng Quản lý đào tạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Công tác đào tạo chính qui.

- Quản lý liên kết đào tạo ngắn hạn, đại học, sau đại học.

- Quản lý liên kết đào tạo chương trình GDTX hệ THPT.

- Phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh chính qui và liên kết đào tạo.

- Công tác khảo thí vào đảm bảo chất lượng.

- Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học kỹ thuật.

- Công tác hợp tác quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp.

- Quản lý các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn của phòng.

3. Thông tin nhân sự

Trưởng phòng

Giang Quốc Nam

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Lâm nghiệp

Nhiệm vụ được giao: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nhà trường về các hoạt động của phòng. Điều hành chung công việc của phòng...

Email: giangnamhb@gmail.com

Điện thoại: 0218.3858028; DĐ: 0978020677; 0936361566

P. Trưởng phòng

Trần Thị Hồng Minh

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

Nhiệm vụ được giao: Thực hiện sự phân công và chỉ đạo củaphótrưởng phòngphụ trách. Thực hiệncông tác quản lý đào tạo chương trình GDTX hệ THPT...

Email:hongminhktkt@gmail.com

SĐT CĐ:02183 600 297

Viên chức

Nguyễn Văn Mạnh

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: CNTT

Nhiệm vụ được giao:Thực hiện công tác quản lý, tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp; In ấn văn bằng chứng chỉ; Quản lý kết quả học tập HSSV; Quản lý phần mềm đào tạo; Công tác khảo thí.

Email:nguyenvanmanh.kt@gmail.com

SĐT CĐ:02183 600 297

GV kiêm nhiệm

Lưu Quang Trung

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Lâm sinh

Nhiệm vụ được giao: Thực hiện công tác NCKH; Phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình; Quản lý các lớp nghề ngắn hạn, sơ cấp.

Email: luuquangtrungvfu@gmail.com

Điện thoại: 0974379368

GV kiêm nhiệm

Bùi Ánh Hồng

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng và Môi trường

Nhiệm vụ được giao: Thực hiện công tác tuyển sinh

Email: anhhongvfu456@gmail.com

GV kiêm nhiệm

Lê Thị Thùy Linh

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Kế toán

Nhiệm vụ được giao: Thực hiện công tác xây dựng tiến độ đào tạo, kế hoạch giảng dạy; Hợp đồng giảng dạy.

Email: @gmail.com

Điện thoại: 0218.3858028

GV kiêm nhiệm

Nguyễn Ánh Phượng

Trình độ:Thạc sỹ

Chuyên ngành:Kinh tế chính trị

Nhiệm vụ được giao: Quản lý cấp phát bằng, chứng chỉ; Công tác hợp tác quốc tế và doanh nghiệp.

Email: anhphuongktct@gmail.com

GV kiêm nhiệm

               

 

Nguyễn Thị Nga

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Lâm sinh

Nhiệm vụ được giao: Thực hiện công tác tổ chức các kỳ thi hết môn học, học phần; Quản lý đề thi, bài thi; Phối hợp tham gia công tác quản lý các lớp nghề ngắn hạn.

Email:nga88.ht@gmail.com

Điện thoại: 01629220338

GV kiêm nhiệm

                

 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Trình độ: Đai học

Chuyên ngành: Pháp luật

Nhiệm vụ được giao:Thực hiện công tác kiểm định chất lượng, tự đánh giá; 

Email: nguyenhanh94.hlu@gmail.com

Một số hình ảnh hoạt động của phòng:

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 167
  • Trong tuần: 6 026
  • Tất cả: 1510013