image banner
2. Phòng Hành chính tổng hợp

Tập thể cán bộ phòng Hành chính tổng hợp

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về: Công tác tổ chức cán bộ, đánh giá xếp loại viên chức; công tác thanh, kiểm tra nội bộ; công tác hành chính, tổng hợp, thi đua, khen thưởng, kỷ luật của cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng; công tác an ninh chính trị nội bộ, an ninh trật tự, an ninh - quốc phòng.

2. Nhiệm vụ:

Phòng Hành chính tổng hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Công tác tổ chức cán bộ.

- Công tác thanh, kiểm tra nội bộ; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Công tác kế hoạch, thống kê, tổng hợp.

- Công tác hành chính - văn phòng.

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của cán bộ, viên chức, người lao động.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giảng viên, nhân viên.

- Công tác an ninh chính trị nội bộ, an ninh trật tự, an ninh - quốc phòng.

- Quản lý, vận hành trang Thông tin điện tử của nhà trường và các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn.

- Công tác thường trực, bảo vệ và trông giữ phương tiện cho CBGVNV, khách, HSSV… 


3. Thông tin nhân sự:

Trưởng phòng

Quách Thị Phương Đoan

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Vật lý

Nhiệm vụ được giao:Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nhà trường về các hoạt động của phòng...

Email:quachdoankt@gmail.com

SĐT: 096 6538079

Viên chức


Nguyễn Thị Hương Giang

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Quản trị nhân lực

Nhiệm vụ được giao: Thực hiện công tác Đánh giá xếp loại; Thi đua – Khen thưởng; Kỷ luật CBVC, NLĐ; Công tác chế độ chính sách CBVC (nâng lương, phụ cấp, làm thêm giờ, bảo hiểm...); Công tác hành chính (Lễ tân, trang trí khánh tiết, đối nội đối ngoại...)

Email:Huonggiangldhb@gmail.com


Viên chức


Nguyễn Thị Ngát

Trình độ: Cao đẳng

Nhiệm vụ được giao:Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; tạp vụ.

Email: ngatktkt@gmail.com

Điện thoại: 083 6646869

GV Kiêm giảng

 


Trần Thị Thư

Trình độ: Thạc sĩ

Chuyên môn: Giáo dục chính trị

Nhiệm vụ được giao: Báo cáo thống kê tổng hợp...

Email: tranthu@gmail.com

SĐT: 094 3413242

Viên chức

Nguyễn Hồng Quân

Trình độ: Đại học

Nhiệm vụ được giao: Thực hiện công tác Tổ chức cán bộ; Công tác truyền thông; Công tác điều vận phương tiện.

Email: hongquan.hnue@gmail.com

Điện thoại: 039 7377678

GV kiêm giảng 

Nguyễn Việt Hà

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: CNTY

Nhiệm vụ được giao: Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ; Công tác phòng chống tham nhũng; Công tác An ninh chính trị nội bộ, ANQP.

Email: haquyen.hb@gmail.com

Điện thoại:0914397389

Viên chức


Phùng Văn Hưng

Trình độ: Trung cấp

Nhiệm vụ được giao: Thường trực bảo vệ, ANTT.

Email: ktkt@gmail.com

Điện thoại:

Nhân viên

Nguyễn Anh Đức

Trình độ: Đại học

Nhiệm vụ được giao: Thường trực bảo vệ, ANTT.

Email: ktkt@gmail.com

SĐT: 097 2981952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 911
  • Trong tuần: 5 296
  • Tất cả: 1488215