Trung cấp Phát triển nông thôn

          Mục tiêu của ngành:  

         Ngành Phát triển nông thôn được thiết kế để đào tạo cán bộ Phát triển nông thôn có trình độ trung cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân; có khả năng tự học; có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

         Người học thực hiện được các nghiệp vụ của người cán bộ phát triển nông thôn: tổ chức, giám sát, khuyến khích, định hướng các hoạt động phát triển sản xuất nông lâm nghiệp cấp xã, quy mô hộ gia đình, trang trại nhỏ và vừa. Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết một số vấn đề về phát triển nông nghiệp nông thôn.

          Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

         Người tốt nghiệp trung cấp Phát triển nông nghiệp nông thôn có thể làm việc tại các xã, phường, thị trấn và các đơn vị hành chính sự nghiệp về nông nghiệp, nông thôn, các cơ sở sản xuất nông lâm nghiệp.

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 103
  • Trong tuần: 4 064
  • Tất cả: 1230181