image banner
Trung cấp Pháp luật

           Mục tiêu của ngành:

         Chương trình đào tạo trung cấp ngành pháp luật được thiết kế để đào tạo cán bộ pháp luật trình độ trung cấp, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, kiến thức pháp luật và pháp luật chuyên ngành về hành chính, dân sự, hình sự và luật tố tụng hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hình sự; các kiến thức cơ bản về soạn thảo các văn bản pháp luật, quản lý hộ tịch, chứng thực, thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thi hành án dân sự... Nhằm đào tạo người học trở thành người có trình độ trung cấp luật đảm nhận được tốt nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực pháp luật trong các cơ quan tư pháp địa phương, các cơ quan hành chính, các tổ chức kinh tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của chính quyền cơ sở; đồng thời có khả năng học tập vươn lên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

          Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

         Người tốt nghiệp trung cấp Pháp luật có thể làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực tư pháp như: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (cán bộ tư pháp, quản lý hộ tịch, công chứng, chứng thực, cán bộ văn phòng, văn thư, công an cấp xã…), các tổ chức hành nghề luật sư; các tổ chức hành nghề công chứng; các trung tâm trợ giúp pháp lý; trung tâm tư vấn pháp luật; văn phòng đoàn luật sư; hội luật gia; trung tâm tư vấn hỗ trợ việc làm.Có thể làm cán bộ tư vấn cho các doanh nghiệp về việc thực hiện các quy phạm pháp luật.

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1007
  • Trong tuần: 5 392
  • Tất cả: 1488311