image banner
Cao đẳng Khoa học cây trồng
 

         Ngành trang bị cho người học những kiến thức về: Sinh lý thực vật, thực vật học, di truyền và giống cây trồng; các kiến thức về sinh thái nông nghiệp, đất phân bón và côn trùng bệnh cây nông nghiệp; Quy trình canh tác và bảo quản phù hợp với điều kiện ngoại cảnh và loại cây trồng; Các biện pháp kỹ thuật trồng trọt phù hợp dựa trên kiến thức về đặc điểm sinh trưởng, phát triển, sinh lý, sinh thái và giống của các nhóm cây trồng; Phân tích được được phương pháp chọn tạo và nhân giống thích hợp cho từng loại cây trồng; Các kiến thức về đặc điểm sinh học, quy luật phát sinh, phát triển và gây hại của các yếu tố sinh vật gây hại cây trồng; Các phương pháp lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động trồng trọt với quy mô khác nhau; Xác định được bộ tiêu chuẩn của các hệ thống quản lý chất lượng như ISO, HCCP; Vietgap và Global Gap; các tiêu chí đánh giá chất lượng nông sản và các quy định, tiêu chuẩn, chứng nhận đối với nông sản trong nước và xuất khẩu;

         Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc ở các vị trí sau:

- Trực tiếp tổ chức sản xuất kinh doanh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt như các trang trại, công ty sản xuất và cung cấp giống cây trồng.

- Làm việc tại các cơ quan chuyên môn như: Sở Nông nghiệp và PTNT, phòng Nông nghiệp, Trung tâm giống thực nghiệm nông lâm nghiệp, trạm khuyến nông - khuyến lâm, trạm bảo vệ thực vật...
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1031
  • Trong tuần: 5 416
  • Tất cả: 1488335