image banner
8. Khoa Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp

Tập thể giảng viên Khoa Kỹ thuật nông lâm nghiệp

1. Chức năng:

Đào tạo, giảng dạy các môn học thuộc các chuyên ngành Kỹ thuật Nông lâm nghiệp. Quản lý và giáo dục HSSV thuộc khoa.

2. Nhiệm vụ:

Khoa Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Quản lý giảng viên, giáo viên và HSSV thuộc khoa.

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo theo chuẩn đầu ra.

-  Phát triển chương trình đào tạo.

- Tổ chức thực hiện NCKH, hợp tác quốc tế, áp dụng chuyển giao tiến bộ khoa học vào thực tiễn giảng dạy và cuộc sống.

- Liên kết, xây dựng các mối quan hệ trong nước và quốc tế nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho giảng viên và HSSV.

- Đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Các nhiệm vụ khác như:

+ Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các học phần do khoa quản lý.

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của trường.

+ Phối hợp quản lý các cơ sở thực hành phục vụ chuyên môn đào tạo của khoa theo qui định của nhà trường.

3. Giới thiệu nhân sự

Trưởng khoa

Bùi Trọng Anh

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Chăn nuôi thú y (Đại học)

Nhiệm vụ được giao:Phụ trách các hoạt động chung của Khoa; giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Chăn nuôi-Thúy, Khoa học cây trồng, khuyến nông lâm

Email:tronganh.hb@gmail.com

Điện thoại: 0915433076

P. Trưởng khoa

Nguyễn Thị Ngân

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Trồng trọt

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Trồng trọt, Bảo vệ TV, Khuyến Lâm nông

Email:ngannguyenhb@gmail.com

Điện thoại:01252891071

Giảng viên

Đặng Thị Thanh Huyền

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: CNTY

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành CNTY,Khuyến nông lâm

Email:huyendangktkt@gmail.com

Điện thoại:0973993077

Giảng viên

Nguyễn Thị Loan

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Thú y

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Chăn nuôi, Thú y

Email:nguyenloanhb@gmail.com

Điện thoại:0968541589

Giảng viên

Quách Văn Thông

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Chăn nuôi

Nhiệm vụ được giao:Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành CNTY, Khuyến nông lâm

Email:thongquachkthb@gmail.com

Điện thoại: 0915694951

Giảng viên

Nguyễn Thị Thơm

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn:Trồng trọt

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Trồng trọt, Khuyến Lâm nông, Bảo vệ thực vật

Email:thomktkthb@gmail.com

Điện thoại: 0919947986

Giảng viên

Kiều Thị Thanh Huê

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Chăn nuôi

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Chăn nuôi thú y

Email:kieuhuest@gmail.com

Điện thoại: 0218.3858028

Giảng viên

Nguyễn Thị Thu Hòa

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Bảo vệ thực vật

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Khoa học cây trồng, Khuyến Lâm nông, Bảo vệ thực vật

Email:thuhoa2612@gmail.com

Điện thoại: 01629220338


Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1055
  • Trong tuần: 5 440
  • Tất cả: 1488359