image banner
7. Khoa Kinh tế và Du lịch

Khoa Kinh tế Du lịch.

1. Chức năng:

Đào tạo, giảng dạy các môn thuộc các chuyên ngành Kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh và du lịch. Quản lý và giáo dục HSSV thuộc khoa.

2. Nhiệm vụ:

Khoa Kinh tế và Du lịch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Quản lý giảng viên, giáo viên và HSSV thuộc khoa.

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo theo chuẩn đầu ra.

-  Phát triển chương trình đào tạo.

- Tổ chức thực hiện NCKH, hợp tác quốc tế, áp dụng chuyển giao tiến bộ khoa học vào thực tiễn giảng dạy và cuộc sống.

- Liên kết, xây dựng các mối quan hệ trong nước và quốc tế nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho giảng viên và HSSV.

- Đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Các nhiệm vụ khác như:

+ Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các học phần do khoa quản lý.

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của trường.

+ Phối hợp quản lý các cơ sở thực hành phục vụ chuyên môn đào tạo của khoa theo qui định của nhà trường.

3. Thông tin nhân sự:

Trưởng khoa

Nguyễn Thị Thu Nga

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chung

Email: kiemngakt@gmail.com

Điện thoại: 0915554592

P. Trưởng khoa

Bùi Mỹ Anh

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn các môn Tài chính, Kế hoạch phát triển KTXH

Email: myanhkt@gmail.com

Điện thoại:0983797694

Giảng viên

Nguyễn Trọng Hùng

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn Thống kê, Quản trị kinh doanh

Email: tronghung2009.kthb@gmail.com

Điện thoại:0986563830

Giảng viên

 


Đinh Thị Thanh Thủy

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn Kế toán

Email: thuyhoakthb@gmail.com

Điện thoại:0915556468

Giảng viên

 

Đinh Thị Kim Thu

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn Kinh tế vi mô

Email: dinhkimthu@gmail.com

Điện thoại:0914158366

Giảng viên

Trần Thùy Linh

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn Marketing

Email: miu1282@gmail.com

Điện thoại:01628586699

Giảng viên

 

Bạch Thị Hồng Liên

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn chuyên ngành Kế toán

Email: ktkt@gmail.com

Điện thoại:01628586699

Giảng viên

Đặng Bích Ngọc

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn Kinh tế nông nghiệp

Email: bichngockt51b@gmail.com

Điện thoại: 01683555198


Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 99
  • Trong tuần: 5 958
  • Tất cả: 1509945