image banner
6. Khoa Khoa học cơ bản

Tập thể giảng viên Khoa Khoa học cơ bản

1. Chức năng:

Đào tạo và giảng dạy các môn chung, các môn thuộc chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Luật, Hành chính văn phòng… Quản lý và giáo dục HSSV thuộc khoa.

2. Nhiệm vụ:

Khoa Khoa học cơ bản tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Quản lý giảng viên, giáo viên và HSSV thuộc khoa.

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo theo chuẩn đầu ra.

-  Phát triển chương trình đào tạo.

- Tổ chức thực hiện NCKH, hợp tác quốc tế, áp dụng chuyển giao tiến bộ khoa học vào thực tiễn giảng dạy và cuộc sống.

- Liên kết, xây dựng các mối quan hệ trong nước và quốc tế nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho giảng viên và HSSV.

- Đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Các nhiệm vụ khác như:

+ Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các học phần do khoa quản lý.

          + Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của trường. 

3. Thông tin nhân sự

 

Trưởng khoa

anh tin bai

Hoàng Thị Thanh Hà

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Luật Kinh tế

Nhiệm vụ được giao:Phụ trách chung hoạt động của khoa; Giảng dạy các học phần Pháp luật và Hành chính văn phòng

Email: thanhhaktkt@gmail.com

Điện thoại: 0984506078

P. Trưởng khoa

Nguyễn Trần Phương

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chuyên môn; Giảng dạy các học phần Công nghệ thông tin

Email: nguyentranphuong1969@gmail.com

Điện thoại: 0912899564

Giảngviên

Nguyễn Thị Lan Anh

Trình độ:Thạc sỹ

Chuyên ngành:Quản trị kinh doanh

Nhiệm vụ được giao:Giảng dạy học phần Anh văn

Email: lananhkthb@gmail.com

Điện thoại:0916.233.476

Giảngviên

anh tin bai

Nguyễn Thị Minh Thu

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy học phần Anh văn

Email: nguyenthiminhthuktkt@gmail.com
SĐT CĐ:02183 600 297

Giảngviên

Bùi Thị Thảo

Trình độ:Thạc sỹ

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục

Nhiệm vụ được giao:Giảng dạy học phần Giáo dục thể chất

Email: lapthaothao@gmail.com

Điện thoại:0977.499.486

Giảngviên

Nguyễn Thị Hồng

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Nhiệm vụ được giao:Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành CNTT

Email: nguyenhong4b@gmail.com

Điện thoại:01216100915

Giảngviên

Nguyễn Minh Toàn

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Nhiệm vụ được giao:Giảng dạy các học phần Công nghệ thông tin

Email: minhtoanktkt@gmail.com

Điện thoại:

Giảng viên

Nguyễn Thị Mai Hương

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công

Nhiệm vụ được giao:Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Pháp luật và hành chính văn phòng

Email:huongkid1412@gmail.com

Điện thoại:0984.663.204

Giảng viên

Đinh Đức Ân

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Nhiệm vụ được giao:Giảng dạy các học phần Công nghệ thông tin

Email: ducanhb92@gmail.com

Điện thoại:

Giảng viên

Trần Thu Hương

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Chính trị

Nhiệm vụ được giao:Giảng dạy các học phần Chính trị

Email: thuhuongllct@gmail.com

Điện thoại:

 

 

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 95
  • Trong tuần: 5 954
  • Tất cả: 1509941