Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
349/TB-CĐKTKTHB 15/11/2022 Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022
Lượt xem: 65
Tải về 2
356/TB-CĐKTKTHB 18/11/2021 Thông báo V/v phân công nhiệm vụ cụ thể và phân bổ chỉ tiêu đại biểu của Khối HSSV dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 và Kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Lượt xem: 210
Tải về 2
173/TB-HĐKHĐT 28/05/2021 Thông báo V/v nộp đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021
Lượt xem: 681
Tải về 4
158/TB-CĐKTKTHB 17/05/2021 Thông báo Kế hoạch học tập để thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 280
Tải về 0
374/TB-CĐKTKTHB 23/11/2020 Thông báo V/v thực hiện Quy chế văn hóa công sở
Lượt xem: 334
Tải về 2
145/TB-CĐKTKT 02/06/2020 Thông báo V/v thu học phí kỳ II năm học 2019 - 2020
Lượt xem: 544
Tải về 1
37/CĐKTKTHB 11/02/2020 Thông báo V/v nộp bổ sung hồ sơ xét miễn học phí năm học 2019 - 2020 (lần 3)
Lượt xem: 524
Tải về 0
38/TB-CĐKTKTHB 11/02/2020 Thông báo số 38 về việc nộp giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 - Lần 2
Lượt xem: 520
Tải về 0
386/TB-CĐKTKTHB 20/12/2019 Thông báo V/v mở giảng đường tự học cho học sinh, sinh viên năm học 2019-2020
Lượt xem: 535
Tải về 0
370/TB-CĐKTKTHB-TĐKT 09/12/2019 Thông báo V/v đánh giá công chức viên chức và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2019; đăng ký thi đua 2020
Lượt xem: 461
Tải về 0
12