Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
356/TB-CĐKTKTHB 18/11/2021 Thông báo V/v phân công nhiệm vụ cụ thể và phân bổ chỉ tiêu đại biểu của Khối HSSV dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 và Kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Lượt xem: 53
Tải về 1
173/TB-HĐKHĐT 28/05/2021 Thông báo V/v nộp đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021
Lượt xem: 489
Tải về 3
158/TB-CĐKTKTHB 17/05/2021 Thông báo Kế hoạch học tập để thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 101
Tải về 0
374/TB-CĐKTKTHB 23/11/2020 Thông báo V/v thực hiện Quy chế văn hóa công sở
Lượt xem: 170
Tải về 1
145/TB-CĐKTKT 02/06/2020 Thông báo V/v thu học phí kỳ II năm học 2019 - 2020
Lượt xem: 404
Tải về 0
37/CĐKTKTHB 11/02/2020 Thông báo V/v nộp bổ sung hồ sơ xét miễn học phí năm học 2019 - 2020 (lần 3)
Lượt xem: 417
Tải về 0
38/TB-CĐKTKTHB 11/02/2020 Thông báo số 38 về việc nộp giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 - Lần 2
Lượt xem: 377
Tải về 0
386/TB-CĐKTKTHB 20/12/2019 Thông báo V/v mở giảng đường tự học cho học sinh, sinh viên năm học 2019-2020
Lượt xem: 414
Tải về 0
370/TB-CĐKTKTHB-TĐKT 09/12/2019 Thông báo V/v đánh giá công chức viên chức và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2019; đăng ký thi đua 2020
Lượt xem: 368
Tải về 0
298/TB-CĐKTKTHB 01/10/2019 Thông báo V/v chuẩn bị Lễ Khai giảng, năm học 2019 - 2020
Lượt xem: 423
Tải về 0
12