Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2287/QÐ-BGDÐT 25/05/2021 QĐ V/v Thành lập trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình
Lượt xem: 68
Tải về 1
465/QÐ-UBND 25/05/2021 QÐ V/v Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế quản lý Nhà nước và quản lý đơn vị sự nghiệp đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Lượt xem: 54
Tải về 2
1859/QĐ-UBND 25/05/2021 Quyết định V/v phân cấp quản lý Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình
Lượt xem: 54
Tải về 2
2258/QĐ-UBND 25/05/2021 Quyết định V/v bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình
Lượt xem: 306
Tải về 1
1657/QĐ-SGD&ĐT 25/05/2021 Quyết định V/v thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình
Lượt xem: 337
Tải về 0
01/CĐ-UBND 31/01/2020 Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh V/v Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
Lượt xem: 460
Tải về 0
13/CT-UBND 23/01/2018 Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 – 2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 307
Tải về 0
59/KH-UBND 23/01/2018 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 290
Tải về 0
21/ HD-HĐTĐKT 23/01/2018 Hướng dẫn số 21/ HD-HĐTĐKT của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Hòa Bình về việc Hướng dẫn Đánh giá tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2014 và đăng ký thi đua năm 2015
Lượt xem: 296
Tải về 0
42/2014/QĐ-UBND 23/01/2018 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 364
Tải về 0
12