Tổng số: 89
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
234/CĐKTKTHB-ĐTCTHSSV 10/08/2021 Công văn V/v Phân công đón học sinh Khóa 23 nhập trường đợt 1 năm 2021
Lượt xem: 3
Tải về 0
222/QĐ-CĐKTKTHB 03/08/2021 Quyết định V/v Thành lập Ban hỗ trợ giáo viên tham gia Hội giảng nhà giáo GDNN tỉnh Hòa Bình năm 2021
Lượt xem: 4
Tải về 1
173/TB-HĐKHĐT 28/05/2021 Thông báo V/v nộp đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021
Lượt xem: 445
Tải về 3
158/TB-CĐKTKTHB 17/05/2021 Thông báo Kế hoạch học tập để thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 44
Tải về 0
152/QĐ-CĐKTKTHB 10/05/2021 Quyết định V/v Thành lập Hội đồng thẩm định, lựa chọn giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ Trung cấp ngành Tin học ứng dụng và ngành Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính tại trườngCao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình
Lượt xem: 48
Tải về 1
134/CĐKTKTHB-ĐTCTHSSV 29/04/2021 Công văn V/v Triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại”
Lượt xem: 43
Tải về 0
132/CĐKTKTHB-NSKH 28/04/2021 Công văn V/v đề xuất lựa chọn giáo trình, bài giảng, tài liệu giảng dạy năm 2021.
Lượt xem: 61
Tải về 0
91/CDDKTKTHB-TCHC 29/03/2021 V/v thực hiện nghiêm túc quy định kỷ luật, kỷ cương hành chính và quy chế văn hóa công sở tại nơi làm việc
Lượt xem: 137
Tải về 3
65/CĐKTKTHB-NCKH 03/03/2021 Công văn số 65/CĐKTKTHB-NCKH V/v đăng ký lại tên đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học năm 2021
Lượt xem: 58
Tải về 1
374/TB-CĐKTKTHB 23/11/2020 Thông báo V/v thực hiện Quy chế văn hóa công sở
Lượt xem: 117
Tải về 1
123456789