3. Phòng Quản lý đào tạo

Tập thể cán bộ Phòng Quản lý đào tạo

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về: Công tác quản lý đào tạo chính qui và liên kết đào tạo; Phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh chính quy và liên kết đào tạo; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng; công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ:

Phòng Quản lý đào tạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Công tác đào tạo chính qui.

- Quản lý liên kết đào tạo ngắn hạn, đại học, sau đại học.

- Quản lý liên kết đào tạo chương trình GDTX hệ THPT.

- Phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh chính qui và liên kết đào tạo.

- Công tác khảo thí vào đảm bảo chất lượng.

- Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học kỹ thuật.

- Công tác hợp tác quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp.

- Quản lý các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn của phòng.

3. Thông tin nhân sự

P. Trưởng phòng phụ trách

Giang Quốc Nam

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Lâm nghiệp

Nhiệm vụ được giao:Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nhà trường về các hoạt động của phòng. Điều hành chung công việc của phòng...

Email:giangnamhb@gmail.com

Điện thoại: 0218.3858028; DĐ: 0978020677; 0936361566

P. Trưởng phòng

Trần Thị Hồng Minh

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

Nhiệm vụ được giao:Thực hiện sự phân công và chỉ đạo củaphótrưởng phòngphụ trách. Thực hiệncông tác quản lý đào tạo chương trình GDTX hệ THPT...

Email:hongminhktkt@gmail.com

SĐT CĐ:02183 600 297

Viên chức

Nguyễn Văn Mạnh

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: CNTT

Nhiệm vụ được giao:Thực hiệnnhiệm vụ do lãnh đạophòngvà nhà trường giao.

Email:nguyenvanmanh.kt@gmail.com

SĐT CĐ:02183 600 297

GV kiêm giảng

Lưu Quang Trung

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Lâm sinh

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Lâm sinh...và thực hiệnnhiệm vụ do lãnh đạophòngvà nhà trường giao.

Email:luuquangtrungvfu@gmail.com

Điện thoại:0974379368

GV kiêm giảng

Bùi Ánh Hồng

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng và Môi trường

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Bảo vệ tài nguyên rừng và Môi trường và thực hiệnnhiệm vụ do lãnh đạo phòng và nhà trường giao.

Email:anhhongvfu456@gmail.com

GV kiêm giảng

Lê Thị Thùy Linh

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Kế toán

Nhiệm vụ được giao:Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Kế toánvà thực hiệnnhiệm vụ do lãnh đạophòngvà nhà trường giao.

Email:@gmail.com

Điện thoại: 0218.3858028

GV kiêm giảng

Nguyễn Ánh Phượng

Trình độ:Thạc sỹ

Chuyên ngành:Kinh tế chính trị

Nhiệm vụ được giao:Giảng dạy học phần Chính trị, Kinh tế chính trịvà thực hiệnnhiệm vụ do lãnh đạophòngvà nhà trường giao.

Email:anhphuongktct@gmail.com

GV kiêm giảng

Đinh Trung Tuyên

Trình độ:Đại học

Chuyên môn: Văn hóa du lịch

Nhiệm vụ được giao:Giảng dạy các môn ngành du lịch

Email: Mr.tuyen28@gmail.com

Điện thoại: 0972467689

GV kiêm giảng

               

 

Nguyễn Thị Nga

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Lâm sinh

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Lâm sinh, Khuyến Lâm nông,Quản lý tài nguyên rừng

Email:nga88.ht@gmail.com

Điện thoại: 01629220338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh hoạt động của phòng:

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 385
  • Trong tuần: 2 144
  • Tất cả: 1 094 291