Đại hội Chi bộ Hành chính - Kế toán Lần thứ VI Nhiệm kỳ 2020 - 2022

Được sự nhất trí của Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình. Ngày 28 tháng 02 năm 2020 tại Hội trường 105, chi bộ Hành chính - Kế toán đã tiến hành đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022, nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022.

Toàn cảnh Đại hội

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Anh Tôn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Văn Ba - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trường nhà trường cùng các đồng chí đại diện các chi bộ, đoàn thể trực thuộc nhà trường và 13 đồng chí Đảng viên trong Chi bộ Hành chính - Kế toán.

Đồng chí Giang Thị Hiền - Bí thư Chi bộ Hành chính - Kế toán khóa V  nhiệm kỳ 2017 - 2020 đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Chi bộ Hành chính - Kế toán nhiệm kỳ 2017 - 2020 có tổng số 7 đ/c đảng viên, đến thời điểm đại hội Chi bộ có 13 đảng viên, trong đó 100% đảng viên chính thức; đảng viên sinh hoạt chuyên môn ở các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính: 10 đồng chí, phòng Kế hoạch - Tài chính: 03 đồng chí.

Đ/c  Nguyễn Thu Huyền trình bày Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội

Đồng chí Hà Công Hùng – Phó trưởng Ban quản lý KTX tham luận với nội dung: Tăng cường công tác ANTT, quản lý HSSV trong KTX, xây dựng môi trường học tập an toàn, văn minh

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy – Phó trưởng phòng TC-HC tham luận với nội dung: Một số giải pháp đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng , đạo đức lối sống cho đảng viên chi bộ theo tinh thần NQ TW4-NQ/TW

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Hành chính – Kế toán đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ và của Đảng ủy nhà trường giao, các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ V đã đề ra, tạo những chuyển biến rất quan trọng trong việc góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục của trường. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, chi bộ Hành chính - Kế toán đã đạt được một số kết quả như sau:

* Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng

Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhà trường, thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trực thuộc.

Phát huy chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, chỉ đạo hiệu quả việc chấp hành các chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên.

Tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động. 100% CBGVNV tham gia tích cực, như CVĐ  ”Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Thực hiện tốt Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Luật Phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tham mưu thực hiện Kế hoạch tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh Hòa Bình. Thường xuyên tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của các phòng, đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động đào tạo của nhà trường. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác.

Phát huy quyền làm chủ tập thể, vai trò sức mạnh của quần chúng trên tinh thần tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thống nhất đoàn kết nội bộ, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. 100% cán bộ nhân viên thuộc chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2017 đến nay, các phòng đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 100% CB, NV đạt Lao động tiên tiến trở lên trong đó có 06 lượt đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 01 đồng chí đề nghị Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 02 Bằng khen của CT UBND tỉnh, 04 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH. Đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết.

 * Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

Chi bộ thường xuyên quán triệt đảng viên, quần chúng chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn và đoàn thể, chú trọng thực hiện các cuộc vận động lớn do các cấp, các ngành phát động. Đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng  khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Tích cực nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tự học, tự rèn, sáng tạo trong công việc, không ngừng đẩy mạnh công tác thi đua, công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện tốt các cuộc vận động lớn. 100% cán bộ đảng viên có lập trường, quan điểm vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, nói, viết và làm theo đúng Nghị quyết, không dao động hoặc có biểu hiện tiêu cực về chính trị, tư tưởng.

Tập thể Chi bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế, quy định của Đảng, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong và ngoài xã hội, làm trong sạch và lành mạnh Đảng.

          + 100% đảng viên trong Chi bộ đăng ký phấn đấu rèn luyện: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

          + 100% đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng và thực hiện nghiêm chỉnh những điều đảng viên không được làm. Đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

          + 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành XS nhiệm vụ. Đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

          + 100% CB, ĐV, NV tham gia đầy đủ các cuộc vận động, các phong trào thi đua và các hoạt động xã hội từ thiện. Đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

          + Thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ nơi cư trú, tham gia ủng hộ và đóng góp với địa phương, cuối năm toàn thể đảng viên trong Chi bộ đều lấy nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú. 100% đảng viên được đánh giá nhận xét: Gương mẫu, chấp hành tốt.

          + Tập thể các phòng đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” ; 100% cán bộ, nhân viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và có CB, NV đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

          + Trong nhiệm kỳ tuyên truyền, bồi dưỡng, giúp đỡ 3 quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022 chi bộ Hành chính - Kế toán tập trung thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Trung ương. Trong đó, Đảng bộ nhà trường nói chung và cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ nói riêng. Do đó Chi bộ cần tập trung lãnh chỉ đạo đạt được các mục tiêu sau: Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đảm bảo về tài chính, CSVC phục vụ tốt cho các hoạt động của nhà trường. Đặc biệt hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý mọi mặt sinh hoạt của HSSV ở nội trú tại Ký túc xá và an toàn tuyệt đối về tài sản, trang thiết bị. Để thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022, Đại hội biểu quyết phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ:

          + Phấn đầu 100% đảng viên và quần chúng trong chi bộ lãnh đạo tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH XIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và hưởng ứng các cuộc vận động do các cấp, ngành phát động.

          + 100% đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng và thực hiện nghiêm chỉnh những điều đảng viên không được làm.

          + 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          + Tập thể Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

          + Phấn đấu trong nhiệm kỳ tuyên truyền, bồi dưỡng, giúp đỡ từ 01 quần chúng trở lên ưu tú được kết nạp vào Đảng CSVN.

          + Lãnh đạo, chỉ đạo hai phòng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được nhà trường giao.

          + Phấn đấu tập thể hai phòng trong phạm vi lãnh đạo của Chi bộ đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" trở lên; 90% trở lên cán bộ viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

          + Phấn đấu thực hiện tốt công tác bảo vệ An ninh chính trị nội bộ và đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự.

          + Phấn đấu 100% đảng viên và quần chúng trong Chi bộ lãnh đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          + Phấn đấu 100% đảng viên không vi phạm 27 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

          + Phấn đấu trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 15% Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Anh Tôn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội đã bầu ra Chi ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Hành chính - Kế toán  khoá VI gồm 03 đ/c đảm bảo tiêu chuẩn, đủ năng lực lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội:

+ Đồng chí Quách Thị Phương Đoan - Bí thư chi bộ

+ Đồng chí Nguyễn Thị Thúy - Phó Bí thư chi bộ

+ Đồng chí Bùi Thị Ngọc -  Chi ủy viên

Chi ủy chi bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

Chia tay đồng chí Giang Thị Hiền - Bí thư chi bộ nhiệm  kỳ 2017-2020 không tham gia tái cử vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022

Đại diện các chi bộ, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thành niên, BCH chi đoàn CBGV, Tổ công đoàn HC-KT, Tổ đối tượng taặng hoa chúc mừng Đại hội

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết công khai, Đại hội Chi bộ Hành chính - Kế toán đã thành công tốt đẹp. Tại Đại hội chi bộ Hành chính - Kế toán lần thứ VI  kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và cán bộ, viên chức phòng Tổ chức - Hành chính và phòng Kế hoạch - Tài chính đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy nội lực, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Hà Mạnh - Đoàn Thanh niên

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 198
  • Trong tuần: 6 767
  • Tất cả: 1 072 088