Ngành Kế toán doanh nghiệp

         Ngành trung cấp Kế toán doanh nghiệp được thiết kế để đào tạo cán bộ kế toán có trình độ trung cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân; có khả năng tự học; có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

          Chương trình cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên lý kinh tế, nguyên lý kế toán, tài chính – tiền tệ, các nghiệp vụ về kế toán tài chính, phân tích tài chính doanh nghiệp, thống kê doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp; có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

           Người học còn được trang bị kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, quốc phòng - an ninh, theo quy định hiện hành.

          Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Có trình độ tiếng Anh A1 theo khung năng lực tiếng Anh của Việt Nam theo Thông tư 01/2014/BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có trình độ Tin học cơ bản theo Thông tư 03/2014/BTT&TT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

         Về kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp để thực hiện các công việc giao tiếp, ứng xử với lãnh đạo, đồng nghiệp và đối tác. Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thúc đẩy để tăng khả năng hoạt động với nhiều đối tượng. Kỹ năng khởi tạo doanh nghiệp, kỹ năng xin việc làm giúp cho người học tự tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm. Kỹ năng soạn thảo văn bản và các quy định về hành chính để người học tiếp cận với môi trường làm việc thực tế.

       

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 415
  • Trong tuần: 4 597
  • Tất cả: 883 968