3. Phòng Quản lý đào tạo

Phòng Quản lý đào tạo

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về: Công tác quản lý đào tạo chính qui và liên kết đào tạo; Phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh chính quy và liên kết đào tạo; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng; công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ:

Phòng Quản lý đào tạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Công tác đào tạo chính qui.

- Quản lý liên kết đào tạo ngắn hạn, đại học, sau đại học.

- Quản lý liên kết đào tạo chương trình GDTX hệ THPT.

- Phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh chính qui và liên kết đào tạo.

- Công tác khảo thí vào đảm bảo chất lượng.

- Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học kỹ thuật.

- Công tác hợp tác quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp.

- Quản lý các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn của phòng.

3. Thông tin nhân sự

 

Phó hiệu trưởng

phụ trách đào tạo

 

Nguyễn Yến Ngọc

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Kinh tế

Nhiệm vụ được giao: Chịu trách nhiệm điều hành chung công việc của phòng; 

Email: ngochoabinh@gmail.com

SĐT CĐ: 02183 600 297

 

Phó trưởng phòng

 

 

Trần Thị Hồng Minh

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chuyên môn chương trình THPT và giảng dạy môn Toán

Email: hongminhktkt@gmail.com

SĐT CĐ: 02183 600 297

 

GV kiêm giảng

 
     

Phạm Thị Huệ

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Nông nghiệp

Nhiệm vụ được giao: Tham gia công tác Thanh tra, khảo thí; Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Khuyến nông lâm

Email: phamhuektkthb@gmail.com

Điện thoại: 0988567637

 

Viên chức

 
     

Nguyễn Văn Mạnh

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: CNTT

Nhiệm vụ được giao: Tham gia công tác Thanh tra, khảo thí.

Email: nguyenvanmanh.kt@gmail.com

SĐT CĐ: 02183 600 297

 

GV kiêm giảng

 
     

Lưu Quang Trung

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Lâm sinh

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Khuyến Lâm nông…

Email: luuquangtrungvfu@gmail.com

Điện thoại: 0974379368

 

GV kiêm giảng

 
     

Lê Thị Thùy Linh

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Kế toán

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Kế toán

Email:  @gmail.com

Điện thoại: 0218.3858028

 

GV kiêm giảng

 
     

Nguyễn Ánh Phượng

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy học phần Chính trị, Kinh tế chính trị

Email: anhphuongktct@gmail.com

Điện thoại: 0983.690.929

 

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 418
  • Trong tuần: 4 007
  • Tất cả: 1 043 341