2. Phòng Hành chính tổng hợp

Tập thể cán bộ phòng Hành chính tổng hợp

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về: Công tác tổ chức cán bộ, đánh giá xếp loại viên chức; công tác thanh, kiểm tra nội bộ; công tác hành chính, tổng hợp, thi đua, khen thưởng, kỷ luật của cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng; công tác an ninh chính trị nội bộ, an ninh trật tự, an ninh - quốc phòng.

2. Nhiệm vụ:

Phòng Hành chính tổng hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Công tác tổ chức cán bộ.

- Công tác thanh, kiểm tra nội bộ; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Công tác kế hoạch, thống kê, tổng hợp.

- Công tác hành chính - văn phòng.

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của cán bộ, viên chức, người lao động.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giảng viên, nhân viên.

- Công tác an ninh chính trị nội bộ, an ninh trật tự, an ninh - quốc phòng.

- Quản lý, vận hành trang Thông tin điện tử của nhà trường và các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn.

- Công tác thường trực, bảo vệ và trông giữ phương tiện cho CBGVNV, khách, HSSV… 


3. Thông tin nhân sự:

Trưởng phòng

Quách Thị Phương Đoan

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Vật lý

Nhiệm vụ được giao:Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nhà trường về các hoạt động của phòng...

Email:quachdoankt@gmail.com

SĐT: 096 6538079

Viên chức


Nguyễn Thị Hương Giang

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Quản trị nhân lực

Nhiệm vụ được giao: Thực hiệncác nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công.

Email:Huonggiangldhb@gmail.com


Viên chức


Nguyễn Thị Ngát

Trình độ: Cao đẳng

Nhiệm vụ được giao:Thực hiệncông tác văn thư - lưu trữ và các nhiệm vụkhác theo sự phân công của trưởng phòng

Email: ngatktkt@gmail.com

Điện thoại: 083 6646869

Viên chức


Dương Thị Tuyết

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Kinh tế

Nhiệm vụ được giao: Thực hiện công tác thống kê tổng hợp; chế độ chính sách CBVC và cácnhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

Email:

SĐT: 091 5913989

Viên chức

Nguyễn Hồng Quân

Trình độ: Đại học

Nhiệm vụ được giao:Thực hiện công tác tổ chức cán bộ; Quản lý, vận hành phần mềm quản lý CBVCvà cácnhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

Email:hongquan.hnue@gmail.com

Điện thoại: 039 7377678

GV kiêm giảng 

Nguyễn Việt Hà

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: CNTY

Nhiệm vụ được giao:Kiểm tra viên; công tác phòng chống tham nhũng; An ninh chính trị nội bộ;Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành CNTY...

Email:haquyen.hb@gmail.com

Điện thoại:0914397389

Viên chức


Phùng Văn Hưng

Trình độ: Trung cấp

Nhiệm vụ được giao: Thường trực bảo vệ, ANTT

Email:

Điện thoại:

Nhân viên

Giang Văn Chính

Trình độ: Đại học

Nhiệm vụ được giao: Thường trực bảo vệ, ANTT

Email:@gmail.com

SĐT: 091 2723359

Nhân viên

Nguyễn Anh Đức

Trình độ: Đại học

Nhiệm vụ được giao: Thường trực bảo vệ, ANTT

Email:@gmail.com

SĐT: 097 2981952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 227
  • Trong tuần: 1 986
  • Tất cả: 1 094 133