Hội nghị Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm học 2020 -2021, triển khai nhiệm vụ năm 2021-2022 của khối thi đua các trường CN, CĐ tỉnh Hòa Bình

          Sáng ngày 28/10/2021,  Khối thi đua các trường CN, CĐ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm học 2020 -2021, triển khai nhiệm vụ năm 2021-2022. Hội nghị đã đón tiếp Đồng chí Đới Văn Chinh - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh và đồng chí Bùi Ngọc Đại - Trưởng Ban thi đua - khen thưởng tỉnh đến dự và chỉ đạo.

          Năm học 2021 - 2022 là một năm học có nhiều ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước: là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết ĐHĐ các cấp và cũng là năm học tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục thi đua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 33/2006/ CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” và tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng “Trường học thân thiện học sinh tích cực”.

          Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, Khối thi đua các trường Chuyên nghiệp, cao đẳng tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021 và Ký giao ước thi đua năm học 2021 - 2022.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm học 2020-2021 và Ký giao ước thi đua năm học 2021 - 2022 của Khối TH các trường CN, CĐ

Đồng chí Phạm Trung Dũng - Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Sông Đà, đơn vị phó trưởng Khối năm học 2020 - 2021 thông qua Báo cáo tổng kết công tác TĐKT của Khối năm học 2020 - 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

Đồng chí Phạm Trung Dũng - Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Sông Đà, thông qua Báo cáo tổng kết công tác TĐKT của Khối năm học 2020-2021

Trong năm học 2020-2021, Công tác thi đua khen thưởng  của Khối được xác định vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt triển khai sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương thức tổ chức các phong trào thi đua; xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng của Khối thi đua các trường CN, CĐ; làm tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong Khối thi đua, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả...

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Hội đồng TĐ-KT Tỉnh và các Sở, Ban, Ngành trong việc thực hiện công tác chuyên môn và các phong trào thi đua, Khối thi đua các trường chuyên nghiệp, cao đẳng (CN, CĐ) đã triển khai đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của UBND Tỉnh và Hội đồng TĐ-KT tỉnh tới từng đơn vị để thực hiện. Các cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu các đơn vị trong Khối đã lãnh chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của mỗi Nhà trường tích cực tham gia các phong trào thi đua của Khối, gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chính vì vậy phong trào thi đua đã phát triển, đi vào chiều sâu, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác được giao.

Trong năm học 2020 - 2021, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình được UBND tỉnh Hòa Bình tặng Cờ thi đua ; Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đơn vị xếp thứ Nhì; Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đơn vị xếp thứ Ba. Đồng thời, Khối thi đua trao tặng 21 Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2020 – 2021 với tổng số tiền khen thưởng 6.300.000 đồng.

Năm học 2021 - 2022, các nhà trường trong Khối tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo nguyên tắc chính xác, công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời trên cơ sở đánh giá hiệu quả công tác của cán bộ, giáo viên, giảng viên, CNV và kết quả học tập của học sinh, sinh viên. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với nhà giáo và người học. Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp giữa các bộ phận, các tổ chức đoàn thể trong việc chăm lo đời sống của cán bộ, giáo viên, giảng viên và học sinh sinh viên, đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho người lao động, người học. Chú trọng công tác phát triển Đảng gắn với việc nâng cao chất lượng các tổ chức đoàn thể, phát huy tính tự giác trong học tập và rèn luyện của HSSV, nâng cao chất lượng phục vụ và điều kiện sinh hoạt, chăm lo đến đời sống tinh thần, đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự trong và ngoài nhà trường cho HSSV.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Đới Văn Chinh - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh và đồng chí Bùi Ngọc Đại - Trưởng Ban thi đua - khen thưởng tỉnh đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành công của Khối trên các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở phát huy truyền thống sẵn có cùng với khí thế thi đua lan tỏa, các đại biểu tin rằng lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, HSSV các trường trong Khối sẽ tiếp tục triển khai rộng hơn nữa các phong trào thi đua, biến thi đua thành động lực giúp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm học 2021-2022. Năm học 2021-2022 với những khó khăn, thách thức của tình hình trong nước và thế giới, thực hiện phong trào thi đua “Khối các trường Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm học 2021-2022” do Khối phát động, các đơn vị trong Khối cần đặc biệt chú trọng một số vấn đề: Đưa nghị quyết vào cuộc sống; Cập nhật giáo trình, bài giảng, nghiên cứu khoa học; Thực hiện chuyển đổi số để nâng cao tầm nhìn, khát vọng, phát huy tiềm năng vị thế trong và ngoài tỉnh; Chuẩn bị thật tốt cho Hội thi giảng viên giỏi; Khắc phục tình trạng khó khăn; Giữ vững nguyên tắc đường lối của Đảng, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy...

Đồng chí Đới Văn Chinh - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh phát biểu

Đồng chí Bùi Ngọc Đại - Trưởng Ban thi đua - khen thưởng tỉnh phát biểu tại HN

Cũng trong chương trình làm việc, để ghi nhận và biểu dương thành tích của các cá nhân tiêu biểu đã đạt được trong công tác thi đua khen thưởng năm học 2020 – 2021, Hội nghị đã tiến hành công bố và trao trao tặng Giấy khen của Khối cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2020 – 2021.

Đ/c  Đới Văn Chinh - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH trao tặng Giấy khen cho các cá nhân

Đ/c  Lãnh đạo đơn vị Trưởng, phó Khối TĐ  trao tặng Giấy khen cho các cá nhân

Tại Hội nghị cũng đã tiến hành nghi thức trao Cờ luân lưu giữa đơn vị Trưởng, phó Khối của năm học 2020-2021 với đơn vị Trưởng, phó Khối của năm học 2021-2022. Tặng quà cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo các đơn vị trong Khối chuẩn bị nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước. 

Trao Cờ luân lưu giữa đơn vị Trưởng Khối của năm học 2020-2021 với đơn vị Trưởng, Khối của năm học 2021-2022

Trao Cờ luân lưu giữa đơn vị Phó Trưởng Khối của năm học 2020-2021 với đơn vị Phó Trưởng, Khối của năm học 2021-2022

Tặng hoa, quà cho lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh và các đơn vị trong Khối nghỉ chế độ

Kết thúc Hội nghị, trường Cao đẳng Nghề Sông Đà - đơn vị Trưởng Khối năm học 2021-2022 đã thay mặt các đơn vị trong Khối  phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022 với những nội dung trọng tâm, thiết thực và đề nghị thủ trưởng các đơn vị trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị mình, chủ động xác định các nội dung trọng tâm, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thi đua cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua của toàn Khối.

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm học 2020 -2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022  đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, viên chức , HSSV các trường trực thuộc Khối trong việc thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

                                                                                      Quách Đoan

 

 

 

          

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 364
  • Trong tuần: 2 123
  • Tất cả: 1 094 270