Hội nghị Cán bộ Viên chức năm học 2021-2022

Ngày 20/10/2021, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2021-2022. Hội nghị đã được đón tiếp đồng chí Đới Văn Chinh - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Hòa Bình; đồng chí Phạm Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
Hội nghị cán bộ, viên chức là dịp quan trọng để các đồng chí cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường được nói lên tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân; tham gia đóng góp ý kiến cho Báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020-2021; Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng cơ quan văn hoá, trong sạch, vững mạnh.

 Toàn cảnh Hội nghị CB,VC năm học 2021-2022


Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nga - Chủ tịch Công đoàn trường  đã trình bày báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020 - 2021, các nội dung cơ bản liên quan đến việc kiện toàn tổ chức, tuyển sinh, đào tạo, nội trú…, các hoạt động giáo dục của nhà trường; trình bày Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 với các vấn đề trọng tâm: Tăng cường nề nếp kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên. Tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với cộng đồng; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, giảm tỷ lệ thất nghiệp.
Báo cáo cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong năm học 2021 - 2022 gồm các nội dung: 
1. Thực hiện đạt chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2021 - 2022; mở rộng tuyển sinh trình độ Cao đẳng và một số chuyên ngành TCCN mới. Tiếp tục công tác đăng ký mở mã ngành đào tạo Cao đẳng, Trung cấp và Nghề ngắn hạn, sơ cấp.
2. Tỉ lệ giảng viên/Tổng số CBVC đạt từ 75% trở lên, trong đó 100% đạt và vượt chuẩn. Tỉ lệ giảng viên có trình độ sau đại học từ 80% trở lên.
3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ, viên chức. 100% GV tham gia NCKH.
4. 100% CB -VC đăng ký làm theo tư tưởng, tấm gương đức Hồ Chí Minh  và đăng ký thi đua và thực hiện tốt giao ước thi đua, cam kết thực hiện kỷ cương nề nếp năm học; 90% trở lên CB - VC đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 15% đạt CSTĐCS.
5. Về kết quả đào tạo: Học sinh, sinh viên giỏi, khá hàng năm trên 20%; yếu kém dưới 1%, tốt nghiệp và lên lớp từ 95% trở lên, trên 85% HSSV tốt nghiệp ra trường tìm kiếm được việc làm. Về rèn luyện từ khá trở lên trên 95%, yếu dưới 1%, không có HSSV vi phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy”; “Nhà trường không khói thuốc lá”.
6. Phấn đấu đảm bảo mọi mặt sinh hoạt đối với học sinh nội trú. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm. Tích cực tham gia chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức nhà trường.
7. Về cơ sở vật chất: Tăng cường xây dựng, mua sắm và quản lý tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và làm việc. Tiếp tục bổ sung trang thiết bị, phương tiện giảng dạy, thực hành thực tập nhà thực hành, thí nghiệm và giảng đường. 
8. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; 100% tập thể đạt lao động tiên tiến; Đảng bộ đạt ”Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Công đoàn và Đoàn thanh niên đạt “Vững mạnh xuất sắc”; Hội Chữ thập đỏ được công nhận được đơn vị vững mạnh; Ban Khuyến học được Trung ương hội Khuyến học Việt Nam khen thưởng. Nhà trường tiếp tục được công nhận là “Đơn vị văn hóa”; được Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình tặng Cờ đơn vị dẫn đầu Khối thi đua các trường CĐ, TCCN tỉnh Hòa Bình.
Đồng thời đề ra một số giải pháp cụ thể như: Thực hiện tốt kế hoạch và phương án tuyển sinh năm 2022, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện tuyển sinh quanh năm theo nhu cầu người học. Thực hiện hiệu quả giải pháp phân luồng học sinh sau THCS theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị và Công văn số 2258/BGDĐT-GDCN ngày 05/4/2013 của Bộ GD&ĐT, về phối hợp giữa cơ sở đào tạo TC với TTGDTX trong tổ chức đào tạo TC;  Tích cực đề xuất, phối hợp với các  sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, tổ chức hội trong tỉnh trong công tác tuyển sinh hệ chính quy tạo nguồn; đào tạo liên kết Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; phối hợp với các chương trình Dự án, các sở, ngành trong tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề cho nông dân, lao động nông thôn và tập huấn, cập nhật bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực công tác, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ xã, phường;  Phổ biến, thông tin rộng rãi đến người học các quy định về chế độ, chính sách của Nhà nước về TCXH, miễn giảm học phí và hướng dẫn vay vốn tín dụng HSSV. Hướng dẫn HSSV thực hiện thủ tục đầy đủ, đúng quy định, đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng; Xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác quản lý giáo dục rèn luyện HSSV; kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu, kém và học sinh giỏi nhằm đạt chỉ tiêu học tập, rèn luyện, lên lớp, tốt nghiệp đảm bảo đánh giá đúng thực chất;  Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở;  Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường pháp chế, quy định rõ chức năng quyền hạn, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc và cá nhân. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phòng chống tham nhũng; Quy chế văn hóa công sở, các văn bản chỉ đạo về phòng, chống tác hại của thuốc lá, ma túy, trò chơi trực tuyến; đảm bảo an toàn giao thông... Xây dựng chặt chẽ mối quan hệ chỉ đạo, quan tâm, phối kết hợp chặt chẽ với ngành Quân đội, Công an, chính quyền địa phương, nhân dân các tổ dân phố và các ngành liên quan nhằm thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, quốc phòng, chống các tai tệ nạn xâm nhập vào nhà trường;  Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu nhà trường về tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022, thực hiện tốt công tác dự toán kinh phí cho chi trả phụ cấp thâm niên, nâng bậc lương cho CBVC, lương cho CBVC tuyển mới... Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường;  Công đoàn tham gia giám sát có hiệu quả việc thực hiện chế độ, quyền lợi và các chính sách cho người lao động trong nhà trường. Tổ chức thực hiện ký cam kết thực hiện các cuộc vận động, các phong trào do các cấp phát động.....

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Hội nghị cũng được nghe các ý kiến tham luận của đại biểu tham dự Hội nghị. Tất cả các ý kiến tham gia đều có ý nghĩa xây dựng, thể hiện tinh thần trách nhiệm xây dựng đơn vị ngày càng phát triển. Đồng chí Nguyễn Anh Tôn - Hiệu trưởng nhà trường đã thay mặt cho Ban lãnh đạo nhà trường giải đáp các ý kiến đóng góp của đoàn viên công đoàn trong nhà trường, giải đáp từng ý kiến với đầy đủ thông tin, có tính thuyết phục cao và đã nhận được sự nhất trí, đồng tình của toàn thể Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đới Văn Chinh - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo kiên quyết, tinh thần của BGH cùng tập thể cán bộ viên chức nhà trường đã cùng nhau vượt qua khó khăn của năm học 2020 -2021 để đạt được những thành tích rất đáng tự hào. Đồng chí  cũng mong muốn Ban giám hiệu cùng tập thể cán bộ viên chức nhà trường sang năm học 2021-2022 đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu đặt ra; đảm bảo thu nhập của cán bộ viên chức ổn định; phục vụ tốt nhất mọi hoạt động nhiệm vụ chính trị của ngành khi có yêu cầu.

Đồng chí Đới Văn Chinh - PGĐ Sở LĐTB&XH phát biểu, tặng hoa Hội nghị

Hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Bùi Mỹ Anh - Phó trưởng khoa Kinh tế và Du lịch là trưởng Ban; đồng chí Nguyễn Việt Hà; đồng chí Trần Thị Thư là ủy viên. Nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra 2010.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 ra mắt  Hội nghị

Ký kết giao ước thi đua giữa Nhà trường và tổ chức Công đoàn

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua; thông qua Nghị quyết Hội nghị và cam kết giao ước thi đua giữa Công đoàn với Nhà trường.
Hội nghị đã tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần Đoàn kết - Chung sức - Chung lòng - Phấn đấu đưa trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình lên một tầm cao mới trong năm học 2021 - 2022.

Quách Đoan
 

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 282
  • Trong tuần: 3 871
  • Tất cả: 1 043 205