Sơ cấp Hướng dẫn du lịch

Mục tiêu chung:

Khóa học nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng thực hành nghề cơ bản về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, có đủ năng lực tổ chức, hướng dẫn và thực hiện các hoạt động du lịch. Bên cạnh đó, người học còn được rèn luyện về tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm trong lĩnh vực du lịch hoặc tiếp tục học tập lên các trình độ cao hơn.

Mục tiêu cụ thề:

- Kiến thức:

+ Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật có liên quan đến lĩnh vực du lịch;

+ Hiểu biết và có kiến thức chuyên môn cơ bản về: Tổng quan du lịch, Di tích lịch sử văn hóa, Địa lý du lịch, Tâm lý khách du lịch, Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng; biết áp dụng những kiến thức lý thuyết nghề khi thực hiện hướng dẫn khách du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam,  có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Kỹ năng:

+ Có khả năng đảm nhiệm vai trò của hướng dẫn viên du lịch

+ Có thể đảm nhiệm vai trò nhân viên điều hành chương trình du lịch trong công ty/hãng lữ hành trong trường hợp cần thiết..

Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

- Trung thành với lợi ích của dân tộc.

- Có hoài bão về nghề nghiệp được đào tạo.

Đạo đức nghề nghiệp theo tiêu chuẩn chung đối với cán bộ trung học chuyên nghiệp: có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp; có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và thái độ phục vụ tốt.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi kết thúc khóa học người học có khả năng làm việc tại vị trí trực tiếp tại các công ty du lịch lữ hành: Hướng dẫn viên, nhân viên quan hệ khách hàng, nhân viên điều hành tour.  
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 319
  • Trong tuần: 3 540
  • Tất cả: 965 960