Cao đẳng Quản trị văn phòng

* Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về Luật hành chính, thủ tục hành chính, kỹ thuật soạn thảo văn bản và ban hành văn bản; Quản trị học, hệ quản trị cơ sở giữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống thông tin văn phòng;

+ Phân tích được các công việc trong quản trị văn phòng, nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ, thư ký, quản lý điều hành công sở, quản trị mạng;

- Về kỹ năng

+ Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác văn phòng; tổ chức điều hành các hoạt động trong công tác văn phòng;

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ hành chính văn phòng.

+ Thực hiện được các nghiệp vụ hành chính như:

+ Tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý;

+ Kỹ năng đánh máy vi tính, soạn thảo văn bản hành chính;

+ Kỹ năng tổ chức bảo quản, quản lý, giải quyết văn bản và khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin phục vụ cho cơ quan và lãnh đạo;

+ Kỹ năng tổ chức các cuộc hội họp của văn phòng, cơ quan;

+ Kỹ năng tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp công việc và cải tiến lề lối làm việc trong văn phòng; hiện đại hóa văn phòng;

+ Kỹ năng giao tiếp công sở và công tác lễ tân trong văn phòng;

+ Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ và thống kê cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp;

+ Thực hiện nghiệp vụ thư ký cho lãnh đạo, thư ký cho các cuộc hội thảo, hội nghị;

+ Sử dụng được các thiết bị văn phòng hiện đại.

* Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm :

- Có khả năng làm việc độc lập để giải quyết các công việc trong vị trí nhiệm vụ được giao, có khả năng làm việc theo nhóm ;

- Hướng dẫn người khác thực hiện các thủ tục hành chính đảm bảo tính pháp lý, thực hiện các quy định về công tác văn phòng và khai thác phần mềm điện tử trong công tác văn phòng cũng như quản lý hồ sơ, văn bản, kế hoạch trong công tác văn phòng. Chịu trách nhiệm trước hướng dẫn của mình và trước công việc được giao;

- Tự đánh giá được kết quả làm việc của bản thân để rút ra những kinh nghiệm, bài học trong quá trình làm việc và cuộc sống hàng ngày.

* Vị trí làm việc sau khi ra trường

- Đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội…. tại Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan Đảng, tổ chức phi chính phủ;

+ Nhân viên hành chính, văn phòng, văn thư, quản trị văn phòng, quản lý nhân sự

+ Nhân viên công chức thống kê, lưu trữ, quản trị mạng

+ Thư ký cho lãnh đạo

- Đối với các đơn vị doanh nghiệp

+ Nhân viên lễ tân, văn phòng, quản lý nhân sự

+ Nhân viên thống kê, lưu trữ, quản trị mạng

+ Thư ký cho lãnh đạo
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 340
  • Trong tuần: 3 929
  • Tất cả: 1 043 263