Cao đẳng Khoa học cây trồng

* Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức.

+ Trình bày được những kiến thức cần thiết ở bậc cao đẳng về các môn khoa học cơ bản

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về các môn cơ sở ngành như: Sinh lý thực vật, thực vật học, di truyền và giống cây trồng; các kiến thức về sinh thái nông nghiệp, đất phân bón và côn trùng bệnh cây nông nghiệp;

+ Xác định đúng quy trình canh tác và bảo quản phù hợp với điều kiện ngoại cảnh và loại cây trồng;

+ Xác định được các biện pháp kỹ thuật trồng trọt phù hợp dựa trên kiến thức về đặc điểm sinh trưởng, phát triển, sinh lý, sinh thái và giống của các nhóm cây trồng

+ Phân tích được được phương pháp chọn tạo và nhân giống thích hợp cho từng loại cây trồng

+ Xác định được các kiến thức về đặc điểm sinh học, quy luật phát sinh, phát triển và gây hại của các yếu tố sinh vật gây hại cây trồng.

+ Trình bày được phương pháp lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động trồng trọt với quy mô khác nhau.

+ Xác định được bộ tiêu chuẩn của các hệ thống quản lý chất lượng như ISO, HCCP; Vietgap và Global Gap; các tiêu chí đánh giá chất lượng nông sản và các quy định, tiêu chuẩn, chứng nhận đối với nông sản trong nước và xuất khẩu;

- Về kỹ năng

+ Thực hiện tốt và hướng dẫn thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong chọn lọc, nhân giống và sản xuất sản phẩm cây trồng đạt năng suất cao, chất lượng tốt, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường;

+ Phát hiện và nhận biết được triệu chứng gây hại của các sinh vật hại cây trồng và thực hiện được biện pháp phòng trừ hiệu quả;

+ Thực hiện tốt việc thiết kế và triển khai thí nghiệm thuộc lĩnh vực khoa học cây trồng;

+ Lập được và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất cho các loại hình sản xuất với quy mô khác nhau, và phù hợp với từng loại cây trồng cụ thể.

+ Xác định được các hoạt động quản lý chất lương nông sản như: thực hành tốt nông nghiệp; hệ thống các hoạt động sau thu hoạch đảm bảo tốt chất lượng.

+ Áp dụng khoa học kỹ thuật và công cụ lao động nông nghiệp vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp;

+ Khai thác, quản lý, sử dụng các tài nguyên nông nghiệp một cách hài hoà trong hệ thống nông nghiệp bền vững tại từng vùng sinh thái để tăng sản lượng và lợi tức của cơ sở sản xuất đồng thời bảo vệ tốt môi trường.

*Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc ở các vị trí sau:

- Trực tiếp tổ chức sản xuất kinh doanh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt như các trang trại, công ty sản xuất và cung cấp giống cây trồng.

- Làm việc tại các cơ quan chuyên môn như: Sở Nông nghiệp và PTNT, phòng Nông nghiệp, Trung tâm giống thực nghiệm nông lâm nghiệp, trạm khuyến nông - khuyến lâm, trạm bảo vệ thực vật...
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 337
  • Trong tuần: 3 926
  • Tất cả: 1 043 260