Cao đẳng Kế toán

* Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức:

- Có những kiến thức cơ bản về nguyên lý kinh tế, nguyên lý kế toán, tài chính - tiền tệ, thống kê, thuế nhà nước.

 - Có kiến thức sâu về chuyên ngành kế toán, nắm vững các chính sách, chế độ kế toán và quản lý tài chính trong các doanh nghiệp.

* Về kỹ năng

- Tổ chức, thiết lập, triển khai, thực hiện và vận dụng chế độ, chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán và các nghiệp vụ kế toán trong các doanh nghiệp;

- Sử dụng phần mềm kế toán Misa hoặc các phần mềm kế toán khác khi có hướng dẫn hoặc tập huấn ngắn hạn;

- Lập và phân tích báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; thuyết minh báo cáo tài chính)

- Lập được các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm (thuế GTGT, thuế TNDN; thuế TNCN…);

Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

- Có khả năng làm việc độc lập để giải quyết các công việc trong vị trí nhiệm vụ được giao, có khả năng làm việc theo nhóm;

- Có khả năng lập kế hoạch thực hiện công việc và hướng dẫn cấp dưới thực hiện các nghiệp vụ về kế toán, tài chính. Chịu trách nhiệm trước cơ quan, đơn vị của mình về công việc được giao ;

- Tự đánh giá được kết quả làm việc của bản thân để rút ra những kinh nghiệm, bài học trong quá trình làm việc và cuộc sống hàng ngày.

* Vị trí làm việc sau khi ra trường

- Các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội, các đơn vị cấp xã, cấp huyện.

         + Kế toán viên;

         + Nhân viên quản lý kho, thủ quỹ, thu ngân;

- Các doanh nghiệp nhà nước; công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; công ty có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp tư nhân;

          + Kế toán viên: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán giá thành, kế toán doanh thu, kế toán bán hàng, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán tổng hợp…

           + Nhân viên quản lý kho, thủ quỹ, thu ngân; nhân viên thống kê

          + Nhân viên cung cấp dịch vụ về kế toán, tài chính, thuế
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 419
  • Trong tuần: 4 008
  • Tất cả: 1 043 342