Cao đẳng Chăn nuôi

* Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức

+ Trình bày được những kiến thức về: Giải phẫu-Tổ chức học gia súc, hóa sinh động vật, Di truyền, Giống vật nuôi, Truyền giống nhân tạo, Dinh dưỡng - thức ăn chăn nuôi, Dược lý thú y và Độc chất học, Bệnh lý học thú y…

+Trình bày và phân tích được những vấn đề cơ bản về: Kỹ thuật nuôi gia súc, gia cầm; trình bày được các nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển bệnh, triệu chứng và phương pháp chẩn đoán, phòng, trị bệnh cho vật nuôi.

- Về kỹ năng

+ Thực hiện được việc chọn giống, nhân giống, xây dựng khẩu phần ăn, xây dựng và tổ chức thực hiện được qui trình kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc các loại gia súc, gia cầm.

+ Thực hiện thành thạo các thao tác trong việc sử dụng các dụng cụ và thuốc thú y để chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm có hiệu quả.

Xây dựng được qui trình phòng và trị bệnh; qui trình chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm.

+ Có khả năng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y vào thực tiễn sản xuất.

+ Có khả năng tự học, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn và học liên thông lên đại học các ngành thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thú y.

* Vị trí làm việc sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc ở các vị trí sau:

- Trực tiếp tổ chức sản xuất kinh doanh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y như các trang trại, công ty chăn nuôi,...

- Làm việc tại các cơ quan chuyên môn như: Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thú y, phòng Nông nghiệp, Trung tâm giống thực nghiệm nông lâm nghiệp, trạm khuyến nông - khuyến lâm, trạm thú y...