image banner
1. Ban giám hiệu

TRƯỜNG  CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT HOÀ BÌNH

Ban Giám hiệu gồm: Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật của Trường, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật. Phó Hiệu trưởng là người giúp việc Hiệu trưởng, được Hiệu trưởng phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác của Trường. Phó Hiệu trưởng giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về kết quả công việc được phân công.

             

Hiệu trưởng 


Nguyễn Văn Ba

- Trình độ: Thạc sỹ - Chuyên môn: Kinh tế Nông nghiệp

- Nhiệm vụ được giao:

+ Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật.

+ Phụ trách chung các công việc, các đơn vị trong toàn Trường.

+ Đảm nhiệm các vị trí: Chủ tịch các Hội đồng trong Nhà trường.

 + Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Đào tạo, tuyển sinh; Chiến lược và kế hoạch phát triển Nhà trường; Tổ chức cán bộ; Tài chính; Xây dựng cơ bản; Cơ sở vật chất; An ninh, chính trị nội bộ; Đánh giá xếp loại CBVC; Thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật CBVC; Thanh, kiểm tra nội bộ; Hành chính, đối nội đối ngoại; Báo cáo, thống kê tổng hợp; Ký văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận tốt nghiệp cho HSSV, học viên.
- Email: baktkt@gmail.com
- SĐT: 0977 513 819

 

P. Hiệu trưởng


Nguyễn Yến Ngọc

- Trình độ: Thạc sỹ - Chuyên môn: Kinh tế

- Nhiệm vụ được giao:

+ Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm các công tác: Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy của các khoa chuyên môn; Công tác học sinh sinh viên; Kiểm định chất lượng; Thông tin - thư viện; Y tế, chăm sóc sức khỏe HSSV; Giáo dục quốc phòng, an ninh của HSSV; Truyền thông; Công tác đoàn thể

+ Uỷ quyền: Ký các kế hoạch đào tạo, NCKH, xác nhận kết quả học tập cho học sinh, sinh viên, học viên; ký duyệt phân công GV giảng dạy; phân công GVCN; chương trình môn học, mô đun giảng dạy; ký duyệt cho HSSV nghỉ học tạm thời, cho HSSV bảo lưu kết quả, trở lại học tập; ký duyệt công nhận, chuyển đổi kết quả học tập; ký các quyết định khen thưởng, kỷ luật HSSV, quyết định cho HSSV được hưởng học bổng, chế độ chính sách; ký các kế hoạch, báo cáo liên quan tới mảng công tác phụ trách và ký thay Hiệu trưởng các văn bản của trường có nội dung trong phạm vi trách nhiệm được phân công hoặc được ủy quyền.
+ Phụ trách các đơn vị: Phòng Công tác HSSV và Nội trú; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Kinh tế và Du lịch; Khoa Kỹ thuật Nông lâm nghiệp.
+ Đảm nhiệm vị trí: Phó Chủ tịch các Hội đồng trong Nhà trường và Chủ tịch các Hội đồng khi có ủy quyền của Hiệu trưởng.  
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng. 
- Email: ngochoabinh@gmail.com
- SĐT: 0982 360 388Thầy Nguyễn Văn Ba - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường

Ban giám hiệu

Đảng ủy

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 197
  • Trong tuần: 6 056
  • Tất cả: 1510043