image banner
Công văn số 65/CĐKTKTHB-NCKH V/v đăng ký lại tên đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học năm 2021
Số ký hiệu văn bản 65/CĐKTKTHB-NCKH
Ngày ban hành 03/03/2021
Ngày hiệu lực 03/03/2021
Trích yếu nội dung Công văn số 65/CĐKTKTHB-NCKH V/v đăng ký lại tên đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Hiệu trưởng
Tài liệu đính kèm cong van 65 vè dang ký lại dè tài nckh nam 2021.docx.pdf
Tin mới