image banner
QÐ V/v Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế quản lý Nhà nước và quản lý đơn vị sự nghiệp đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Số ký hiệu văn bản 465/QÐ-UBND
Ngày ban hành 25/05/2021
Ngày hiệu lực 30/03/2017
Trích yếu nội dung QÐ V/v Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế quản lý Nhà nước và quản lý đơn vị sự nghiệp đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Chủ tịch tỉnh
Tài liệu đính kèm 465 QD-UBND-QD chuyen giao chuc nang nhiem vu.pdf
Tin mới