image banner
Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022
Số ký hiệu văn bản 349/TB-CĐKTKTHB
Ngày ban hành 15/11/2022
Ngày hiệu lực 15/11/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thi tuyển
Người ký duyệt Phó hiệu trưởng phụ trách
Tài liệu đính kèm Thông báo 349.pdf
Tin mới