image banner
Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022
Số ký hiệu văn bản 328/QĐ-CĐKTKTHB
Ngày ban hành 15/11/2022
Ngày hiệu lực 15/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi tuyển
Người ký duyệt Phó hiệu trưởng phụ trách
Tài liệu đính kèm Quyết định 328.pdf
Tin mới