image banner
Công văn số 209 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 209/CĐKTKTHB-ĐTCTHSSV
Ngày ban hành 28/07/2020
Ngày hiệu lực 28/07/2020
Trích yếu nội dung Công văn số 209 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Hiệu trưởng
Tài liệu đính kèm cong van 209-signed-signed.pdf
Tin mới