Giáo trình Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin

Giáo trình Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin

Tác giả: Nguyễn Trần Phương

(Giáo trình đã thẩm định năm 2010)

Tệp đính kèm:
MUC-LUC-MO-DAU.pdf
CHUONG-1-NHUNG-VAN-DE-CHUNG.pdf
CHUONG-2-NGHIEN-CUU-VA-XU-LY-HIEN-TRANG.pdf
CHUONG-3-MO-HINH-HOA-QUAN-NIEM.pdf
CHUONG-4-MUC-TO-CHUC-VA-VAT-LY.pdf
CHUONG-5-QUAN-LY-CAC-GIAI-DOAN-XAY-DUNG-HTTT.pdf

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 565
  • Trong tuần: 5 595
  • Tất cả: 1 004 460