SỨ MỆNH NHÀ TRƯỜNG VÀ TẦM NHÌN

SỨ MỆNH NHÀ TRƯỜNG VÀ TẦM NHÌN

SỨ MỆNH CỦA NHÀ TRƯỜNG

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình địa chỉ uy tín của người học. Là Trung tâm đào tạo đa lĩnh vực, đa cấp độ, chất lượng cao, thích ứng với sự phát triển của xã hội, đáp ứng nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

1. Giai đoạn 2011 – 2015.

1.1. Nâng cấp trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật thành trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình.

1.2. Cơ sở vật chất.

Tập trung cải tạo, nâng cấp khu giảng đường, xây dựng khu ký túc xá, khu thực nghiệm, thực hành, nghiên cứu khoa học và khu giáo dục quốc phòng an ninh.

1.3. Đội ngũ.

Tăng biên chế cho đội ngũ giáo viên đảm bảo 122 giáo viên, giảng viên, tỷ lệ giáo viên, giảng viên/tổng số biên chế của nhà trường đạt trên 80%, trong đó có từ 45 – 50% có trình độ sau đại học, có từ 3-7% giảng viên có trình độ tiến sỹ. Số lượng cán bộ, giáo viên, công nhân viên toàn trường trong biên chế là 150 người vào năm 2015.

1.3. Đào tạo.

Mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo CĐ, TCCN chính quy và ngắn hạn.

+ Ngành đào tạo từ 07 chuyên ngành lên 13 chuyên ngành;

+ Số lượng học sinh từ 1.080 lên 1.700 học sinh;

+Số lượng sinh viên 1260 sinh viên.

2. Giai đoạn 2015 – 2020.

2.1. Cơ sở vật chất.

Xây dựng khu Hiệu bộ, nhà làm việc và nhà giảng dạy thực hành khối nông lâm nghiệp.

2.2. Đội ngũ.

Tăng biên chế cho đội ngũ giáo viên đảm bảo khoảng 150 giáo viên, giảng viên, tỷ lệ giáo viên, giảng viên/tổng số biên chế của nhà trường đạt trên 80%, trong đó có từ 60 – 70% có trình độ sau đại học, có từ 7-10% giảng viên có trình độ tiến sỹ. Số lượng giảng viên, giáo viên toàn trường trong biên chế là 180 người vào năm 2020.

2.3. Đào tạo.

Mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo CĐ, TCCN chính quy và ngắn hạn.

+ Mở rộng các ngành đào tạo của các chuyên ngành;

+ Số lượng học sinh  khoảng 1.700 học sinh;

+Số lượng sinh viên từ 1260 lên 2475 sinh viên.

Tin khác
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 239
  • Trong tuần: 1 998
  • Tất cả: 1 094 145