2. Phòng Hành chính tổng hợp

Phòng Hành chính tổng hợp

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về: Công tác tổ chức cán bộ, đánh giá xếp loại viên chức; công tác thanh, kiểm tra nội bộ; công tác hành chính, tổng hợp, thi đua, khen thưởng, kỷ luật của cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng; công tác an ninh chính trị nội bộ, an ninh trật tự, an ninh - quốc phòng.

2. Nhiệm vụ:

Phòng Hành chính tổng hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Công tác tổ chức cán bộ.

- Công tác thanh, kiểm tra nội bộ; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Công tác kế hoạch, thống kê, tổng hợp.

- Công tác hành chính - văn phòng.

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của cán bộ, viên chức, người lao động.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giảng viên, nhân viên.

- Công tác an ninh chính trị nội bộ, an ninh trật tự, an ninh - quốc phòng.

- Quản lý, vận hành trang Thông tin điện tử của nhà trường và các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn.

- Công tác thường trực, bảo vệ và trông giữ phương tiện cho CBGVNV, khách, HSSV… 

 
3. Thông tin nhân sự:

Trưởng phòng

 

Quách Thị Phương Đoan

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Vật lý

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nhà trường về các hoạt động của phòng...

Email: quachdoankt@gmail.com

SĐT: 096 6538079

Viên chức

 

 

Nguyễn Thị Hương Giang

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên môn: Quản trị nhân lực

Nhiệm vụ được giao: Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công.

Email: Huonggiangldhb@gmail.com

 

 

 Viên chức

 

 

 

Nguyễn Thị Ngát

Trình độ: Cao đẳng

Nhiệm vụ được giao:Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng

Email: ngatktkt@gmail.com

Điện thoại: 083 6646869

 Viên chức

 

 

Dương Thị Tuyết

Trình độ: Đại học

Chuyên môn: Kinh tế

Nhiệm vụ được giao: Thực hiện công tác thống kê tổng hợp; chế độ chính sách CBVC và các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

Email:

SĐT: 091 5913989

Viên chức

 

Nguyễn Hồng Quân

Trình độ: Đại học

Nhiệm vụ được giao: Thực hiện công tác tổ chức cán bộ; Quản lý, vận hành phần mềm quản lý CBVC  và các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

Email: hongquan.hnue@gmail.com

Điện thoại: 039 7377678

GV kiêm giảng

 

 

Nguyễn Việt Hà

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: CNTY

Nhiệm vụ được giao: Kiểm tra viên; công tác phòng chống tham nhũng; An ninh chính trị nội bộ; Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành CNTY...

Email: haquyen.hb@gmail.com

Điện thoại: 0914397389

Viên chức

Phùng Văn Hưng

Trình độ: Trung cấp

Nhiệm vụ được giao: Thường trực bảo vệ, ANTT

Email: 

Điện thoại: 

 

  Nhân viên

 

 

 

 

Giang Văn Chính

Trình độ: Đại học

Nhiệm vụ được giao: Thường trực bảo vệ, ANTT

Email: @gmail.com

SĐT: 091 2723359

 

Nhân viên

 

 

 

 

Nguyễn Anh Đức

Trình độ: Đại học

Nhiệm vụ được giao: Thường trực bảo vệ, ANTT

Email: @gmail.com

SĐT: 097 2981952

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 27
  • Trong tuần: 5 050
  • Tất cả: 1 067 954