• 1. Ban giám hiệu

  Ban Giám hiệu gồm: Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật của Trường, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật. Phó Hiệu trưởng là người giúp việc Hiệu trưởng, được Hiệu trưởng phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác của Trường. Phó Hiệu trưởng giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về kết quả công việc được phân công.

 • 2. Phòng Hành chính tổng hợp

  Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về: Công tác tổ chức cán bộ, đánh giá xếp loại viên chức; công tác thanh, kiểm tra nội bộ; công tác hành chính, tổng hợp...

 • 3. Phòng Quản lý đào tạo

  Chức năng:  Tham mưu cho Hiệu trưởng về: Công tác quản lý đào tạo chính qui và liên kết đào tạo; Phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh chính quy và liên kết đào tạo;....

 • 4. Công tác học sinh sinh viên và Nội trú

  Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về: Công tác tuyển sinh chính quy và liên kết đào tạo; Công tác quản lý, giáo dục HSSV nội trú và ngoại trú; công tác chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên; quản lý CSVC và sinh hoạt của HSSV trong Ký túc xá; công tác y tế học đường; thường trực Hội đồng Giáo viên chủ nhiệm....

 • 5. Phòng Tài chính - Quản trị

  Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về: Công tác kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; công tác quản trị cơ sở vật chất; công tác tài chính, kế toán;  Công tác đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường.

 • 6. Khoa khoa học cơ bản

  Chức năng: Đào tạo và giảng dạy các môn chung, các môn thuộc chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Luật, Hành chính văn phòng… Quản lý và giáo dục HSSV thuộc khoa...

 • 7. Khoa Kinh tế và Du lịch

  Chức năng :  Đào tạo, giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Kế toán, Quản lý kinh tế; quản lý, giáo dục và rèn luyện học sinh...

 • 1. Ban giám hiệu

  Ban Giám hiệu gồm: Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật của Trường, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật. Phó Hiệu trưởng là người giúp việc Hiệu trưởng, được Hiệu trưởng phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác của Trường. Phó Hiệu trưởng giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về kết quả công việc được phân công.

 • 8. Khoa Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp

  Đào tạo, giảng dạy các môn học thuộc các chuyên ngành Kỹ thuật Nông lâm nghiệp. Quản lý và giáo dục HSSV thuộc khoa...

Tin mới
Thống kê truy cập
 • Đang online: 4
 • Hôm nay: 34
 • Trong tuần: 5 057
 • Tất cả: 1 067 961