Số/ký hiệuTrích yếu/ Về việcBan hành

Thông báo tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017

68/QĐ-KTKT

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chuyên môn và Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình

trường CĐ KTKT

40b/QĐ-KTKT

Quyết định V/v thành lập ban Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

KTKT

40a/KH-KTKT

Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

KTKT

45/QĐ-KTKT

Quyết định V/v Kiện toàn Đội an ninh xung kích năm học 2014 – 2015

KTKT

41/QĐ-KTKT

Quyết định V/v phân công cán bộ trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

KTKT

516/BC-KTKT

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa IX về công tác tôn giáo

Trường KTKT

489/KT-KT

Công văn V/v Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2014 – 2015 và Mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Trường KT-KT

487/KTKT

Công văn V/v xét nâng lương 06 tháng cuối năm 2014

Trường KT-KT

486/QĐ-KT-KT

Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật kỷ niệm “Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014

Trường KT-KT