Số/ký hiệuTrích yếu/ Về việcBan hành

THƯ KÊU GỌI – Hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện, nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4/2015

UBND Tỉnh

02/CT-UBND

Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

UBND tỉnh Hòa Bình

01/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Ất Mùi năm 2015

UBND tỉnh Hòa Bình

42/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

UBND Tỉnh Hòa Bình

21/ HD-HĐTĐKT

Hướng dẫn số 21/ HD-HĐTĐKT của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Hòa Bình về việc Hướng dẫn Đánh giá tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2014 và đăng ký thi đua năm 2015

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình

59/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

UBND

13/CT-UBND

Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 – 2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Tỉnh Hòa Bình