Số/ký hiệuTrích yếu/ Về việcBan hành

177/SGD&ĐT-VP

Hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

SGD&ĐT HB

2105/SGD&ĐT-TCCB

Hướng dẫn xét nâng bậc lương 6 tháng cuối năm 2014

Sở GD&ĐT

1245/KH-SGD&ĐT-SYT

Kế hoạch Phối hợp giữa Sở y tế và Sở GD&ĐT về bảo vệ, giáo dục chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên trong các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm học 2014-2015

Sở GDĐT Hoà Bình

1707/SGD&ĐT-VP

Phòng chống cơn bão số 3 theo Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 15/9/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Sở GD&ĐT

1505/HD-SGD&ĐT-VP

Hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2014-2015.

Sở GD&ĐT

606/QĐ-SGD&ĐT

Quyết định về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Sở GD&ĐT

1491/TB-SGD&ĐT-VP

Thông báo về việc nghỉ và hoán đổi ngày nghỉ nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9

Sở GD&ĐT

1455/SGD&ĐT-VP

Tổ chức Hội thi đồ dùng dạy học năm học 2014-2015.

Sở GD&ĐT

1392/SGD&ĐT-VP

Triệu tập đại biểu dự Hội nghị tập huấn công tác thư viện năm học 2014-2015

Sở GD&ĐT

1395/SGD&ĐT-VP

Triệu tập đại biểu dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng, công tác khai giảng năm học 2014-2015.

Sở GD&ĐT