Số/ký hiệuTrích yếu/ Về việcBan hành

2287/QĐ-BGDĐT

Quyết định V/v thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình

Bộ GD&ĐT

793/CĐ-BGDĐT

Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về cơn bão số 3 (tên quốc tế Kalmaegi)

Bộ GD&ĐT

4734/BGDĐT-GDCN

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 đối với giáo dục chuyên nghiệp

Bộ GD&ĐT

4440/BGDĐT-VP

Triệu tập giáo viên tập huấn môn Pháp luật TCCN năm 2014

Bộ GD&ĐT

4339/BGDĐT-CTHSSV

Tăng cường triển khai công tác giáo dục An toàn giao thông đầu năm học 2014-2015

Bộ GD&ĐT

3637/BGDĐT-GDQP

Tập huấn Giáo dục quốc phòng – An ninh năm 2014

Bộ GD&ĐT

544/KH-BGDĐT

Kế hoạch tập huấn giáo viên, giảng viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ TCCN, CĐ, ĐH năm 2014

Bộ GD&ĐT

565/CĐ-BGDĐT

Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

439/CĐ-BGDĐT

Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

392 /KH-BGDĐT

KH tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến GD pháp luật về Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho CBQL, GV, HSSV trong các nhà trường

Bộ GD&ĐT