August 23, 2012

Lớp Kế toán DNSX K5

Thực hiện: tuần 26 từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2011

  Buổi sáng Buổi chiều
Phần cố định Phần thay đổi Phần cố định Phần thay đổi
Tiết Tên môn Tên giáo viên Tên môn Tên giáo viên Tiết Tên môn Tên giáo viên Tên môn Tên giáo viên
  1 Kế toán DNSX II N. Thủy     1        
Thứ 6 2 Kế toán DNSX II N. Thủy     2        
26/8 3 Kế toán DNSX II N. Thủy     3        
  4 Kế toán DNSX II N. Thủy     4        
  5         5        
  1 Tài chính DN II T. Nga     1        
Thứ 7 2 Tài chính DN II T. Nga     2 Tài chính DN II T. Nga    
27/8 3 Tài chính DN II T. Nga     3 Tài chính DN II T. Nga    
  4 Tài chính DN II T. Nga     4 Tài chính DN II T. Nga    
  5 Tài chính DN II T. Nga     5 Tài chính DN II T. Nga    
  1 Kế toán DNSX II N. Thủy     1        
CN 2 Kế toán DNSX II N. Thủy     2 Kế toán DNSX II N. Thủy    
28/8 3 Kế toán DNSX II N. Thủy     3 Kế toán DNSX II N. Thủy    
  4 Kế toán DNSX II N. Thủy     4 Kế toán DNSX II N. Thủy    
  5 Kế toán DNSX II N. Thủy     5 Kế toán DNSX II N. Thủy

Tin khác: