October 6, 2017

Đại hội Chi bộ Hành chính và Kế toán nhiệm kỳ 2017 – 2020 thành công tốt đẹp

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trong sự quyết tâm của nhân dân toàn tỉnh Hòa Bình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ XVI đề ra. Ngày 20 tháng 09 năm 2017, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình, Chi bộ Hành chính – Kế toán long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Anh Tôn – Bí thư Đảng uỷ – Hiệu trưởng nhà trường. Đại hội còn được chào đón các đồng chí đại diện các Chi bộ, Đoàn thanh niên và Công đoàn nhà trường.

Chi bộ và các đoàn thể trong Nhà trường tặng hoa chúc mừng Đại hội

          Chi bộ Hành chính – Kế toán (gọi tắt là Chi bộ 2) là chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hoà Bình, Chi bộ có 07 đảng viên, trong đó có 06 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị. Chi bộ gồm các đảng viên thuộc 2 phòng chuyên môn là phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Kế hoạch – Tài chính; thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động khối phục vụ công tác đào tạo và các hoạt động khác của nhà trường.

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Lê Như Quỳnh trình bày Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2017; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường, chi bộ Hành chính – Kế toán đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 -2017 và đạt được một số kết quả nhất định:

* Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng:

Phát huy chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, Chi bộ chỉ đạo hiệu quả việc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy các cấp. Tham mưu và thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, như: Cuộc vận động như: “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Chỉ thị số 03-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham mưu thực hiện Kế hoạch tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức do UBND tỉnh Hòa Bình ban hành.

Tích cực tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ tốt công tác đào tạo và các hoạt động của nhà trường; kiểm tra giám sát công trình xây dựng; cải tạo lớp học, nhà làm việc và các công trình khác; quản lý, sử dụng và mua sắm tài sản đúng mục đích và hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thường trực bảo vệ 24/24 giờ, tài sản nhà trường được bảo vệ an toàn tuyệt đối; thường xuyên kiểm tra và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ; là nòng cốt trong lực lượng An ninh xung kích thực hiện mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy”.

Công tác vệ sinh môi trường đảm bảo trường học luôn “Xanh – Sạch – Đẹp”. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường xây dựng và ban hành các quy chế như: Quy chế tổ chức và hoạt động; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế dân chủ ở cơ sở; quy chế thi đua khen thưởng…cho các năm học để đưa mọi hoạt động của nhà trường đúng theo quy định của nhà nước, tạo sự công bằng dân chủ, kích thích động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ: 100% cán bộ, nhân viên thuộc chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2015 đến nay, các phòng đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 100% cán bộ nhân viên đạt lao động tiên tiến trở lên, trong đó có 03 lượt đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

* Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng:

Thường xuyên quán triệt Đảng viên, quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Luôn thực hiện tốt công tác chuyên môn và đoàn thể, chú trọng thực hiện các cuộc vận động lớn do các cấp các ngành phát động. Ttham mưu tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23 tháng 05 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở; Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 11 tháng 03 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng, những đề xuất của cán bộ Đảng viên và quần chúng để kịp thời giải quyết. Duy trì sinh hoạt chi bộ hàng tháng, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế, quy định của Đảng.

Kết quả : 100% đảng viên có lập trường, quan điểm vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, viết và làm theo đúng nghị quyết, không dao động hoặc có biểu hiện tiêu cực về chính trị, tư tưởng.

Công tác xây dựng Đảng và Đảng viên: 100% Đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng và thực hiện nghiêm chỉnh những điều Đảng viên không được làm. Phân loại đảng viên hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% gia đình Đảng viên trong chi bộ đạt “Gia đình văn hóa” , đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và có cán bộ nhân viên đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 01 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng: Năm 2015 chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh”. Năm 2016: Tập thể chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu.

* Về lãnh đạo các đoàn thể quần chúng: Chi bộ có 04 đồng chí Đảng viên tham gia Ban Chấp hành Công đoàn trường và cũng là nòng cốt trong lãnh đạo thực hiện mọi hoạt động của Công đoàn. Đồng thời các Đảng viên trong chi bộ còn tham gia lãnh đạo các đoàn thể như: Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ…

Phát huy thế mạnh và những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ đặt ra 09 chỉ tiêu phấn đấu: (1) 100% Đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Đảng và thực hiện nghiêm chỉnh những điều Đảng viên không được làm (2) 100% Đảng viên đủ tư các hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (3) Tập thể Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh” (4) Phấn đấu trong nhiệm kỳ tuyên truyền, bồi dưỡng, giúp đỡ 1 đến 2 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng (5) Lãnh đạo chỉ đạo các phòng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của các phòng (6) Tập thể các phòng đạt danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến” trở lên; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (7) 100% cán bộ, đảng viên, nhân viên tham gia đầy đủ các cuộc vận động, các phong trào thi đua và các hoạt đông từ thiện xã hội (8) 100% gia đình Đảng viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (9) 100% công đoàn viên được công nhận danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc”; 100% nữ công đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Anh Tôn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường hoan nghênh những thành tích mà chi bộ Hành chính – Kế toán đã đạt được. Nhờ sự đoàn kết, cố gắng, phấn đấu hết mình của chi bộ mà đã đạt được những thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 – 2017 vừa qua. Đồng thời đồng chí cũng không quên nhắc nhở chi bộ cần phải cố gắng hơn nữa trong việc đưa các Nghị quyết đi vào thực tế cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Anh Tôn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường thay mặt Đảng ủy phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội

          Sau một thời giam làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Đại hội đã bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 02 đồng chí:

  1. Giang Thị Hiền – Bí thư chi bộ
  2. Quách Thị Phương Đoan – Phó bí thư chi bộ

Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 ra mắt Đại hội

Chi bộ Hành chính – Kế toán

Toàn thể Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Kết thúc Đại hội toàn thể Đảng viên Chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sát sao của Chi bộ, tinh thần tự giác của Đảng viên, Chi bộ sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, góp phần vào thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Cao đảng Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình.

T/g: Hà Mạnh – Đoàn thanh niên