Tuyển sinh Chính quy

Phiếu đăng ký học

(April 27, 2017)

Thí sinh có thể tải phiếu đăng ký học theo tệp đính kèm dưới đây Tệp đính kèm: PhieuTuyenSinh2017

Chi tiết

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG TRUNG CẤP NĂM 2017 HỆ NỘI TRÚ

(April 27, 2017)

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH HOÀ BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐ KINH TẾ – KỸ THUẬT HÒA BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh...

Chi tiết

Phiếu đăng ký tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2016

(August 15, 2016)

Tệp đính kèm: Phieudangkytuyensinh 2006

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHÍNH QUY NĂM 2016

(June 23, 2016)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀ BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT HÒA BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh...

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TCCN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

(July 22, 2015)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀ BÌNH                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG TH KINH TẾ – KỸ THUẬT                ...

Chi tiết

Phiếu Đăng ký tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015

(May 14, 2014)

Tệp đính kèm: Phieu dang ky tuyen sinh

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh năm 2013

(March 18, 2013)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TCCN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013   Trường TH Kinh tế – Kỹ thuật Hoà Bình thông báo tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2013: 1....

Chi tiết