Chế độ – Chính sách

Quyết định V/v Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(May 19, 2015)

Số văn bản: 42/2014/QĐ-UBND Tệp đính kèm: 42-2014-QD-UBND

Chi tiết

Công văn v/v trợ cấp xã hội đối với học sinh hệ chính quy

(October 30, 2014)

Số /Ký hiệu: 472/KT-KT Hướng dẫn việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội đối với học sinh hệ giáo dục chính quy công lập. Nội dung chi tiết đề nghị xem...

Chi tiết

Công văn v/v Miễn, giảm học phí

(October 30, 2014)

Số văn bản: 471/KT-KT Hướng dẫn về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí. Đối tượng áp dụng là học sinh trung cấp hệ đào tạo chính quy. Nội dung...

Chi tiết

Chế độ chính sách

(June 27, 2014)

Các chế độ, chính sách Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí cho học sinh trường TH Kinh tế – Kỹ thuật

Chi tiết