Lớp Quản lý và Kinh doanh nông nghiệp K15B – Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2013 – 2014

(June 26, 2014)

Bảng tổng kết kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2013 – 2014 Chuyên ngành: Quản lý và Kinh doanh nông nghiệp Lớp: Quản lý và Kinh doanh nông nghiệp K15B Hình thức...

Chi tiết

Kết quả phân loại rèn luyện tháng 5/2014

(June 25, 2014)

Kết quả phân loại rèn luyện tháng 5/2014 tệp đính kèm: Phan loại ren luyen thang 5

Chi tiết

Kết quả Tốt nghiệp năm 2014

(August 13, 2014)

Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp năm 2014: QÐCongnhanTotnghiep2014 Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp năm 2014: – Lớp Bảo vệ thực vật...

Chi tiết

Quyết định V/v Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(May 19, 2015)

Số văn bản: 42/2014/QĐ-UBND Tệp đính kèm: 42-2014-QD-UBND

Chi tiết

Trang 1 / 212