Thông báo Chung

Thông báo tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017

(July 25, 2017)

Số văn bản: 366/ TB – CĐKTKTHB Tệp đính kèm: TB tuyen dung HÐ 68

Chi tiết

Phiếu đăng ký học

(April 27, 2017)

Thí sinh có thể tải phiếu đăng ký học theo tệp đính kèm dưới đây Tệp đính kèm: PhieuTuyenSinh2017

Chi tiết

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG TRUNG CẤP NĂM 2017 HỆ CHÍNH QUY

(April 27, 2017)

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH HOÀ BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT HÒA BÌNH Độc lập – Tự do –...

Chi tiết

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG TRUNG CẤP NĂM 2017 HỆ NỘI TRÚ

(April 27, 2017)

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH HOÀ BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐ KINH TẾ – KỸ THUẬT HÒA BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh...

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHÍNH QUY NĂM 2016

(June 23, 2016)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀ BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT HÒA BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh...

Chi tiết

Thông báo: Tuyển sinh các lớp Liên thông Đại học, Văn bằng hai năm 2016

(May 4, 2016)

Số văn bản: 150/TB-CĐKTKTHB Tệp đính kèm: 150 TB-CÐKTKTHB

Chi tiết

Thông báo: Mở lớp đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ kế toán Doanh nghiệp

(May 4, 2016)

Số văn bản: 125/TB-CĐKTKTHB Tệp đính kèm: 125 TB-CÐKTKTHB

Chi tiết

Trang 1 / 41234